EMNER

Integrationen må blive mere effektiv

Hvor der tidligere var slagsmål om, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner i Nordjylland skulle fordele mellem sig med øgede omkostninger til følge, har blandt andet regeringens stramninger af asylbestemmelserne haft som konsekvens, at antallet af flygtninge konstant falder dramatisk. De nordjyske kommuner kan derfor ende i den situation, at de i stedet for at argumentere for, hvorfor de ikke skal modtage flygtninge, vil lede efter argumenter, der taler for det modsatte. En ganske paradoksal situation. Med det faldende antal flygtninge kan man håbe, at det arbejde, der gøres for at integrere flygtningene i det danske samfund, kan blive endnu bedre og endnu mere effektivt. Til gavn både for flygtningen og Danmark