Integrationschef: Kvinderne er nøglen

Undervisning i børneopdragelse fremfor aktivering, mener Erik Bo Mikkelsen.

Nøglen til bedre integration af flygtninge og indvandrere fra muslimske samfund er kvinderne. Det mener Erik Bo Mikkelsen, integrationschef i Aalborg Kommune, som er den kommune i Nordjylland, hvor der bor langt flest med en anden kulturel og religiøs baggrund. - I stedet for at sende kvinderne i aktivering på et arbejdsmarked, hvor der meget lange udsigter til et job, tror jeg at vi med fordel i højere grad bør fokusere på de bløde værdier og undervise kvinderne i sundhed, børneopdragelse og det danske skolesystem. - Alle forældre - og ikke mindst mødre - ønsker, at deres børn skal klare sig godt i det danske samfund. Jeg tror, at en øget fokus og oplysning om vigtigheden af disse ting kan mindske den skepsis, som nogle forældre nærer. Fra sit daglige arbejde på integrationscentret i Aalborg kan Erik Bo Mikkelsen godt nikke genkendende til, at nogle forældre og måske også religiøse kredse forsøger at fastholde børn og unge i deres eget kulturmønster. - Der er ingen tvivl om, at der udøves en form for social kontrol af de unge. Der bliver holdt øje med, hvad de laver og hvem de snakker med. En del flygtninge og indvandrere går rundt med et fastfrosset billede af det land, som de oprindeligt kommer fra, og det forsøger de at holde fast ved. Men verden forandrer sig jo. Også de lande, som flygtningene kommer fra. Når Erik Bo Mikkelsen er overbevist om, at mødrene er nøglen til det fastlåste kulturmønster, er det fordi kvinderne - eksempelvis de somaliske - har ansvaret for børnenes opdragelse og stort set alt, hvad der foregår inden for hjemmets fire vægge. - Det er en vildfarelse at tro, at somaliske kvinder er undertrykte. De er meget stærke, når det gælder familielivet. Derfor handler det også først og fremmest om at få overbevist dem om, hvad der er bedst for børnene. Det er Erik Bo Mikkelsens erfaring, at forældrenes mistro til det danske samfund og de danske normer er omvendt proportional med, hvor meget uddannelse forældrene selv har i bagagen. Jo dårligere uddannede, jo større skepsis. - For de uuddannede kvinder fra Somalia, som kommer hertil, er arbejdsmarkedet et helt ukendt begreb. I deres kultur passer kvinden hjemmet, og at starte med aktivering er for dem en meget voldsom omvæltning. Derimod ligger børnenes fremtid dem meget på sinde, og hvorfor ikke starte med noget, som de er fortrolige med? Vi er nødt til at integrere trinvis, eventuelt med arbejdsmarkedet som det sidste trin, hvis integrationen skal lykkes bedre. Det er Erik Mikkelsens indtryk, at mange muslimers gøren og laden i højere grad styres af traditioner end af Koranen, hvis den virkelig skal tages for pålydende. - Der skal virkelig gøres op med nogle traditioner og flyttes nogle grænser for at forbedre integrationen. Og midlet er undervisning og oplysning, fastslår han.