Integrationsråd kritiserer rådhus

SKØRPING:Medlemmerne af Skørping Kommunes integrationsråd er meget utilfredse med, at rådets ide til et særligt projekt for de afghanske kvinder uden uddannelse har været meget længe undervejs i forvaltningen. "Integrationsrådet finder det stærkt kritisabelt, at projektet fortsat udsættes", hedder det i en udtalelse fra rådet. Forvaltningschef Ole Brandt Jensen forklarer til NORDJYSKE, at det højst drejer sig om seks-otte kvinder. - Vi tager netop den gruppes behov meget alvorligt, men efter forvaltningens bedste overbevisning har de kvinder et rigtig godt og dækkende tilbud i øjeblikket. Et særligt projekt bliver efter vores mening først aktuelt senere, når de også bedre selv kan fortælle, hvad de gerne vil.