Integrationsråd møder afghanere

SKØRPING: Med to arrangementer i dag og i morgen forsøger Integrationsrådet i Skørping at få især gruppen af afghanske flygtninge i tale og ikke mindst at få gjort opmærksom på sig selv. Arrangementerne er det lokale integrationsråds svar på en opfordring fra det landsdækkende råd for etniske minoriteter, og ifølge et af rådets medlemmer Kirsten Hansen er det i øvrigt særdeles påtrængende at komme ud og få aflivet nogle af de misforståelser, ja næsten myter, der har dannet sig blandt flygtningene i rådets korte levetid. - Et af spørgsmålene, der rumsterer, er for eksempel, hvorfor medlemmerne af integrationsrådet ikke er demokratisk valgt, når nu vi lever i et demokratisk samfund, siger Kirsten Hansen, der ligesom de øvrige seks medlemmer af rådet er udpeget af det demokratisk valgte byråd. Flygtningene er ifølge Kirsten Hansen desuden stærkt i tvivl om, hvad rådet kan og måske navnlig ikke kan. - Derfor er det væsentligt at få slået fast, at vi eksempelvis ikke kan skaffe dem et nyt køleskab, men at vi altså har høringsret i alle de byrådssager, der vedrører flygtninge, siger Kirsten Hansen. Høringsret giver efter hendes opfattelse ikke rådet en formel, men derimod en "skjult", indflydelse i forhold til den kommunale flygningepolitik, og hun peger desuden på, at rådet kan tage selvstændige initiativer. I dag holder Integrationsrådet et orienteringsmøde for alle kommunens flygtninge i Terndrup Center, og i morgen er alle borgere velkomne til åbent hus i Café på Banen på Skørping Station. Her stiller nogle af de afghanske kvindelige flygtninge op med mad, mens formanden for Integrationsrådet, Per Nielsen, fortæller mere om rådet og dets aktiviteter.