Integrationsråd på vej

Kulturpolitik 15. september 2002 08:00
HIRTSHALS: Et oplæg til forretningsorden for et "integrationsråd" var til behandling på børne- og kulturudvalgets seneste møde. Det skal være rådgivende i forhold til bestræbelser på at integrere indvandrere, som slår sig ned i Hirtshals kommune. Ifølge oplægget skal rådet medvirke til en effektiv og sammenhængende indsats for integration og etnisk ligestilling i kommunen. Det skal dels fungere som informationskanal og dels kan det på eget initiativ forholde sig til den almindelige integrationsindsats i Hirtshals. Forslaget anbefaler et råd bestående af 13 - 15 medlemmer, hvoraf syv til otte skal tilhøre et etnisk mindretal. Børne- og kulturudvalgets formand Ole Albæk noterer med tilfredshed, at oplægget er et konkret resultat af den kulturplan, der blev vedtaget sidste år. - Jeg ser oplægget som et konstruktivt grundlag for at synliggøre, på hvilke felter de etniske mindretal og den etablerede kommune kan udnytte hinandens viden, erfaringer og færdigheder i mange forskellige sammenhænge, siger han. Udvalget sender nu forslaget videre til endelig behandling i byrådet på onsdag. Hvis det vedtages, vil et integrationsråd kunne begynde at arbejde i 2003. schib
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...