Integrationsråd skal fortsætte

Dialogen mellem integrationsrådet og byrådet skal være bedre

HJØRRING:En lovændring har gjort det frivilligt om kommunerne vil have et integrationsråd. Hjørring modtager færre flygtninge og politikernes brug af integrationsrådet er begrænset. Alligevel har kommunens arbejdsmarkedsudvalg besluttet, at integrationsrådet, der blev oprettet i år 2000, skal fortsætte. Rådet består af fem repræsentanter fra byens etniske grupper, en repræsentant fra byrådet, samt en fra arbejdsmarkedets parter. Rådet holder møde ca. en gang i kvartalet. Rådet har bl.a. til formål at holde øje med evt. problemer eller ønsker hos de etniske grupper i byen, og så sørge for at det bliver kommunikeret videre til byrådet. - Jeg mener, at dialogen godt kunne være bedre, og det er begrænset hvor meget der bliver lyttet til os, siger formand for rådet, Nghia D. Nguen. Ifølge formanden er den vigtigste opgave for rådet lige nu at holde øje med, hvordan kommunens integrationspolitik bliver ført ud i livet. Det handler om, hvordan kommunen vil forbedre integrationen på børne og ungeområdet, på arbejdsmarkedet og blandt de ældre med anden etnisk baggrund. - Vi har endnu ikke set en handlingsplan, der viser, hvordan integrationspolitikken føres ud i livet, siger Nghia D. Nguen. Byrådets repræsentant i integrationsrådet Hanne Jensen (S) mener også, at der stadig er brug for rådet, men at arbejdet samtidig kan blive bedre. Det er bl.a. svært at få repræsentanter fra alle de etniske grupper. - F.eks har vi en stor gruppe fra Afghanistan i byen. Men de er jo slet ikke vant til et demokratisk system som vores, siger Hanne Jensen. Formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg Søren Chr. Jensen (S) er enig i, at kommunikationen mellem byrådet og integrationsrådet kunne være bedre.