Integrationsråd skal hjælpe flygtninge

Saltum Centralskoles bestyrelse vil styrke integration af nydanskere

SALTUM:Der er behov for at styrke integrationen af nydanskere i Pandrup Kommune. Ikke mindst voksne indvandrere har brug for et netværk. Det mener skolebestyrelsen ved Saltum Centralskole, der har taget initiativ til oprettelsen af et integrationsråd i kommunen. Skolebestyrelsen indsamler underskrifter for at få ideen ført ud i livet, og når initiativtagerne har fået 50 af slagsen, er kommunen ifølge Integrationsloven forpligtet til at gå aktivt ind i arbejdet. Formanden for skolebestyrelsen i Saltum, Agnethe Christiansen, slår fast, at der især er et behov for at få integrationen til at glide lettere for de voksne, som ikke deltager i fritidsaktiviteter, og som ikke har særligt meget kontakt med danskerne. - Der er et stort behov for at hjælpe dem i fritiden, og et integrationsråd kan være med til at skabe nogle netværk. Det er sket i Skørping, hvor flygtningefamilier for eksempel har fået en dansk kontaktfamilie, som besøger dem engang imellem. Danskere kan også tage flygtningene med en tur rundt i byen og fortælle om egnen og hjælpe med dagligdags problemer. Jo mere kontakt, flygtningene har med danskere, jo lettere får de det, siger Agnethe Christiansen, der forestiller sig, at flygtningene kommer mere med i foreningslivet. I et integrationsråd kan der eksempelvis være repræsentanter fra skoler, idrætsklubber, arbejdsgivere, oplysningsforbund og naturligvis nydanskerne selv, og det er meningen, at byrådet skal bruge integrationsrådet, når der skal tages beslutninger, der påvirker flygtningenes situation. - Det drejer sig om at skabe tillid, så flygtningene får lyst til at deltage i forskellige arrangementer, forklarer Agnethe Christiansen. Også skoleinspektør Jens Stephansen ser frem til dannelsen af et integrationsråd. Han bekræfter, at det kan være svært at få forældre til flygtningebørn til at deltage i arrangementer. For eksempel har de ikke været særligt flittige til at komme til forældremøderne. - Danske forældre er meget positive for at få dem inddraget og har spurgt, hvad der kan gøres. Det er en god idé, men det er ikke noget, vi som skole kan magte. Der er bestemt behov for et organ, der kan være rådgiver for byrådet og som kan være med til at udarbejde en samlet politik på området.