Integrationsråd skal være vagthund

Tung proces, men formand Peter Duetoft ser lyspunkter.

Peter Duetoft er formand for Integrationsrådet. Arkivfoto: Bente Poder

Peter Duetoft er formand for Integrationsrådet. Arkivfoto: Bente Poder

Det er ikke altid lige let at finde medlemmer eller stedfortrædere til Integrationsrådet, men formand Peter Duetoft (S) håber at sætte gang i en proces, som i fremtiden vil give Integrationsrådet en forstærket rolle som vagthund. - Folk er begyndt at bære problemer ind til Integrationsrådet, som så kan tage sager op. Det vil i fremtiden give rådet en forstærket rolle som vagthund, siger Peter Duetoft. Formanden erkender, at det har været op ad bakke at skabe opbakning bag rådet. Da rådet for nylig skulle finde et nyt medlem og tre stedfortrædere meldte ingen sig. Det siddende råd måtte skaffe de nye medlemmer ved opsøgende arbejde. - Vi har heldigvis gode folk i integrationsrådet nu, men det har været en tung proces, erkender Peter Duetoft. - Mange af de borgere, som kan stille op til rådet, kommer fra lande, som ikke har tradition for den slags. I nogle lande er der endda tradition for ikke at blande sig i politik. Desuden har de ikke nogen organisation, siger Peter Duetoft. I fremtiden skal der slås et slag for Integrationsrådet på Sprogskolen og på kommunens arbejdspladser. Integrationsrådet har tænkt sig at lave møder på fiskefabrikker i Hirtshals for at komme tættere på borgere, som kan stille op til Integrationsrådet. Peter Duetoft ser dog optimistisk på fremtiden. Integrationsrådet bliver nemlig en central sparringspartner i den kommende tid. Rådet involveres i udarbejdelsen af kommunens nye integrationspolitik, som skal vedtages inden sommer. Rådet hører under arbejdsmarkedsudvalget. Dette er intet tilfælde. - Alt andet lige, så ved man at arbejdsmarkedet er et af de bedste steder at integrere folk, siger Ivan Leth (S). - Vi er gode til det i Hjørring Kommune. Vi er gode til at give folk uddannelse og vi ligger bedre end de ministermål, som er opstillet på området, hvor det gælder om at få så mange af anden etnisk herkomst i arbejde og så få på permanent overførselsindkomst.