Integrationsrådet i arbejdstøjet

Hirtshals Kommunes netop nedsatte integrationsråd har for første gang været samlet til møde. På dagsordenen var en række formelle og praktiske punkter. Som formand valgte man Margit Ledet, næstformand blev Hoang Tien Than. Børne- og kulturudvalgsformand Ole Albæk orienterede om formål og opgaver, mens ekspeditionssekretær Kirsten Laursen orienterede om rådets virksomhed i henhold til forretnigsordenen. Vedrørende tavshedspligt indskærpedes det, at integrationsrådets møder holdes for lukkede døre. Dagsorden deles op i åbne og lukkede punkter. Fra lukkede punkter må der ikke refereres. Fra åbne punkter må beslutningerne refereres, ligesom afstemningsresultater må gengives, altså hvor mange har stemt for og imod, men ikke hvem, der har stemt. Dog må man godt fortælle, hvad man selv har stemt. Også begrebet inhabilitet blev der orienteret om. Rådet besluttede at mødes mindst fire gange om året. Følgende forslag til kommende punkter op integrationsrådets møder kom frem: Stormøde for flygtninge/indvandrere med henblik på at få ideer til det videre arbejde i rådet. Voksen-integrationsplan. Aktivering - arbejde - uddannelse. Arbejdsmarkedsforhold i forhold til til sprogundervisning. Foreningernes opgave (som medspillere) i forbindelse med integration. Modersmålsundervisning. Endelig orienterede Nghia Nguyen på mødet om Hirtshals Kommunes nuværende integrationsindsats. schib