Integrationsudspil splitter SF

Flere i SF's bagland er oprørte over nyt integrationsudspil, som de kalder fremmedfjensk. Et udspil fra fire af SF's folketingsmedlemmer til en ny integrationspolitik har bragt sindene i kog i partiets bagland.

KØBENHAVN:Udspillet er for fremmedfjensk, lefler for Dansk Folkeparti og gør i det hele taget indvandrere til et problem i stedet for noget positivt, lyder reaktionerne inde på partiets hjemmeside. - Det er lykkedes Dansk Folkeparti at skabe en hadsk stemning mod alt, der bare er lidt fremmedartet. SF synes for mig at se at lefle for de vælgere, som mener, at den linje skal fortsætte. Hvorfor? skriver Bente Vitten Olsen fra SF i Roskilde blandt andet. Det er særligt et forslag om at lave et loft på 30 procent over beboere på overførselsindkomst i alment byggeri, som støder på modstand i baglandet. Flere SF'ere mener, at det forslag bygger på uvidenhed om, hvordan virkeligheden ser ud i langt de fleste almene boligområder. Ligeledes er begejstringen til at overse for et forslag om at sprogteste elever, og hvis en klasse har over 25 procent sprogligt svage skal det udløse en ekstra lærer. Hovedbestyrelsesmedlem Brian Lykke Larsen fra Frederikshavn mener også, at udspillet lefler for en vælgerstemning, og han påpeger, at der skal ske drastiske opblødninger i oplægget, før han kan stemme for det her i weekenden, hvor hovedbestyrelsen skal godkende oplægget. - Selvom ordet ikke står der direkte, skal SF nu til at tale om kvoter, som om det er fisk, vi har med at gøre. Alt den fokus på kvoter og procenter betyder, at staten skal til at bestemme, hvor folk skal bo og gå i skole i stedet for folk selv, og det bryder jeg mig ikke om, siger han. - Udkastet åbner for en fuldstændig uhørt formynderisk adfærd over de etniske minoriteter, hvor specielt kommunerne får mulighed for at iværksætte en række uigennemskuelige tiltag med hensyn til bla. boliganvisning, indskrivning i folkeskolen og tilsynet med børn og unges opvækst, skriver Preben Bjørn Madsen, SF i Høje-Taastrup. Tidligere på ugen kritiserede EU-parlamentariker Pernille Frahm også oplægget for at være fremmedforskrækket. SF's arbejdsmarkedsordfører Ole Sohn, som har været med til at skrive oplægget, mener derimod, at det er udtryk for tiltrængt nytænkning, at SF tager fat på integrationsproblemerne i skoler og boligområder. - Det har da aldrig været socialistisk politik, at folk skal klumpes sammen i særlige områder, siger han. Den holdning deler flere i hovedbestyrelsen også. Det tidligere folketingsmedlem og nuværende kandidat, Knud Erik Hansen, som også har været udlændingeordfører for partiet, er enig i, at SF skal have et bud på løsninger. Alligevel kalder han oplægget ensidigt. - Det nye er, at man nu vælger at fokusere på problemerne, og så kommer det til at fremstå, som om de etniske minoriteter generelt er et problem. SF lægger ellers meget vægt på, at vi er et samfund med mange kulturer, men den dimension forsvinder, når man introducerer politikken på den her måde.