Intelligent og grøn skatteaftale

Klima- og energiminister udsendte søndag aften en pressemeddelese, hvori hun roser den nye skattereform, som hun mener, vil give Danmark et mere grønt og intelligent skattesystem.

Hun udtaler i pressemeddelelsen: - Det er en grundholdning til forskel på vores nuværende skattesystem og den netop indgåede aftale. Fremover kan det bedre betale sig at arbejde, og det bliver dyrere at forurene. Det er klar borgerlig politik, som ikke var kommet igennem uden vedholdende konservativt pres. - Den grønne check har under forhandlingerne fået en endnu klarere social profil. Og samtidig træder incitamentet til at spare på energien igennem allerede fra første kilowatt-time. Det er en både intelligent og socialt fair løsning. - Endeligt er det glædeligt, at bygningsrenovering indgår i aftalen med 1,5 mia. kr. alene i år. Det er et meget ambitiøst beløb, som sammen med lempelse af anlægsinvesteringer i kommunerne skal give maksimal effekt til at løse de udfordringer, vi står over for. - Samlet set tager Danmark med denne aftale et beslutsomt skridt i retning af et mere intelligent og grønt skattesystem, som både reducerer CO2-udslip og bruttoenergiforbrug samt fremmer vedvarende energi