Interessant romantik

Lis Møller, der er lektor i litteraturhistorie på Århus Universitet, har i denne store udgivelse, der også er antaget som doktordisputats på Aarhus Universitet, begået ikke bare et oplysende værk, men også en formidlingspræstation af de helt store. Selvfølgelig kræver læsningen tid og opmærksomhed, men det er ikke i sig selv et kritikpunkt, det er blot et faktum, men er man villig til at investere det i læsningen, venter der godt 600 siders interessant læsning, hvor også lægmanden kan være med; kravet er, at man kan engelsk godt nok til at læse de engelske romantikere Wordsworth, Coleridge og de Quincey i original. Møller har sat sig for at undersøge begrebet erindring, hvordan det udvikles i 1700-tallet og implementeres hos de tre nævnte romantikere. Nu kan man synes, det ligger lidt vel langt tilbage i tiden, men grundlaget for hele vores moderne samfund og opfattelse af individ og verdenen etableres fra ca. midten af 1700-tallet og frem til romantikerne i Tyskland og England. Så et begreb som erindringen og udviklingen heraf er ikke forskning, der kun retter sig mod aldrende bogorme, men har betydning for ethvert menneske - og i hvert fald enhver, der har interesse i romantikken. Idéhistorisk er det spændende læsning, og Møller holder hele tiden sine fortolkninger fast i det konkrete materiale: Wordsworths digtning, Coleridges prosa og de Quinceys selvbiografiske værker. Det er spændende og oplysende - og så er det formidabelt formidlet, hvilket også betyder, at de hovedsageligt engelske og nogle få tyske citater altid udlægges på en sådan måde, at der ikke skulle gå noget tabt hos en læser, der ikke fuldt behersker nævnte sprog. Det er et must have på landets biblioteker, hvis de tager deres formidlingsopgave alvorligt. Værket peger på glimrende vis på sammenhænge og brud i begrebsudviklingen. Der tages således afsæt i de engelske filosoffer Locke, Hume og Hartley, hvor fokus er på empirisme og associationernes betydning for begrebet; dernæst vises samtalen mellem digtere og filosoffer, og hvordan et nyt erindringsbegreb brydes frem af 1700-talstraditionen. Men også inspirationen fra Tyskland berøres nødvendigvis. Alt i alt møder man her som læser en guldgrube af viden, og dertil kan værket læses som en introduktion til de nævnte digtere - ganske vist fra et meget specifikt udgangspunkt, men ikke desto mindre. I en afsluttende sidebemærkning kan det (igen) nævnes, at Århus Universitetsforlag i de seneste år har vist en fantastisk evne til at udgive bøger og serier, der er svære at komme udenom som studerende eller alment litteraturinteresseret. Tak for det. Christian Stokbro Karlsen kultur@)nordjyske.dk Lis Møller "Erindringens poetik" 650 sider, 499,95 kr., Århus Universitetsforlag.