Interessant udvikling for miljøet

Det forlyder i pressen, at regeringen er parat til at imødekomme nogle af oppositionens krav på miljøområdet, i forhandlingerne om de mange lovforslag, der skal vedtages, for at kommunalreformen kan sættes i værk.

Det gælder en række områder inden for naturbeskyttelse samt sikring af drikkevandet, som der i forliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti er lagt op til, skal flyttes fra amterne og over i kommunerne. Regeringens nye åbenhed over for oppositionen lyder utrolig interessant, for det er meget vigtigt - i hvert fald for Det Radikale Venstre - at naturbeskyttelse og sikring af drikkevandet ses i bredere overordnet perspektiv i regionerne, frem for at det lægges ud i kommunerne, hvor der kan være mere lokale økonomiske særinteresser, som f. eks. sommerhusbyggeri og erhvervs byggeri, der tilgodeses, på bekostning af mere overordnede samfundsmæssige hensyn til drikkevandsbeskyttelse, miljø og naturbeskyttelse. Hvis den overordnede drikkevandsbeskyttelse, miljø- og naturbeskyttelse lægges ud i regionerne, som regeringen tilsyneladende nu er parat til, sammen med den overordnede regionale erhvervspolitik, vil der være bedre muligheder for at lave en overordnet og sammenhængende regional politik, der tager hensyn til både miljø, natur og erhvervs- og beskæftigelses interesser. Det er meget forståeligt, at regeringen gerne vil have et bredere flertal for kommunalreformen. Derfor har den nok også erkendt, at skal det lykkes, så skal oppositionen også imødekommes. Det er en klog erkendelse. Dog er det er næppe sansynligt at regeringen vil imødekomme f. eks. Det Radikale Venstre så meget, at vi kan tage medansvar for den samlede kommunalreform. Men hvis regeringen er parat til at flytte sig så væsentligt på enkeltområder som f.eks. vandbeskyttelse og naturbeskyttelse, at Det Radikale Venstre kan stemme for den del af lovgivningen, så vil det være godt for miljøet. Kan det også lykkes, at få regeringen til at flytte sig på andre væsentlige områder, så Det Radikale Venstre og måske også andre oppositionspartier kan stemme for lovgivningen, vil det være en yderligere forbedring af kommunalreformen. De kommende uger vil vise, i hvor høj grad regeringen i virkeligheden er indstillet på, at imødekomme oppositionen for at få et bredere flertal bag væsentlige dele af kommunalreformen. Men det må under alle omstændigheder tilrådes, at oppositionen ikke accepterer en musefældeklausul, der skal forhindre, at en kommende SR-regering laver ændringer og væsentlige forbedringer i kommunalreformen. For der hersker ikke tvivl om, at med den hast regeringen ønsker kommunalreformen gennemført , så vil der blive lavet mange fejl og mangler i lovgivningen, som skal rettes i de kommende år. Det kan meget vel bliver en af de største opgaver for en kommende SR-regering.