Interesse for et fyr-samarbejde

Flere parter kan blive involveret

HIRTSHALS:Skov- og Naturstyrelsen er af Farvandsvæsenet blevet orienteret om, at væsenet har et antal fyr, som skal sælges, herunder Hirtshals Fyr, men styrelsen har ikke meldt sig som interesseret i sidstnævnte. - Det er ikke noget vi går ind i, hvis der ikke er andre, som vil overtage det. Det er fint nok for os, hvis Hirtshals Kommune køber fyret. Jeg ku’ sagtens forestille mig, at Skov og Natur kan samarbejde med kommunen på nogle områder, og i givet fald ser jeg frem til et positivt samarbejde, siger forstfuldmægtig Lars Bendix Poulsen, Skov og Natur. Der er andre, som er interesseret i et samarbejde omkring Hirtshals Fyr, og fornylig fik kommunen en opfordring til at huse et geocenter på stedet. Det er et privat initiativ, og tanken med det er at lave landets største samling af sten, og placering i bygningen er for initiativtageren særlig interessant, fordi fyret ligger i et meget sjældent dansk geologisk område. Initiativet er omtalt i et brev Hirtshals Kommune har sendt til Forsvarets Bygningstjeneste om kommunens begrundelser for at overtage fyret. Ny Hjørring er udpeget til at være en af fire kulturarvskommuner i landet, og fyret er som et af de første bygninger i området et afgørende inslag i dets faste kulturarv.