EMNER

Interesse for fælles minibus i Tranum

TRANUM:En nipersoners fælles landsby-bus, der kan køres med lille kørekort og lånes af alle, er en god ide i Tranum. Og en fælles bus som den i Hjortdal vil især være interessant med en truende beskæring af de offentlige busruter. Det syntes deltagerne i et møde, der blev holdt for at orientere om det gruppearbejde, der siden fremtidsværkstedet i foråret har været i gang i Tranum. En gruppe har beskæftiget sig med trafikforholdene i byen. Poul Anker Poulsen fra gruppen havde undersøgt driftspriser. Bussen koster 9.000 kr om året i afgift, og 13.500 kr i ansvarsforsikring. Når forsikringen er så dyr, skyldes det, at alle kan køre den. Man skal være medlem af en forening for at kunne leje den, men så er der ingen grænser for brugen: Den kan aflaste de forældre, der kører børn til sportskampe, den kan køre ældre til forskellige arrangementer, hente byens unge efter fester, og man kan leje den til et par feriedage. Poul Anker Poulsen har hørt til erfaringerne fra Hjortdal, hvor man bruger bussen fire gange om ugen og ikke vil undvære den. Forsamlingen fandt ideen tiltalende, især for de ældre, som ikke har bil. Der var en kort drøftelse af finansiering, men man nåede ikke frem til noget columbusæg. Hjortdal har fået sin bus sponsoreret fra Landdistriktspuljen som et eksperiment, men det er nok ikke muligt at få penge på den måde. Gruppen arbejder videre med ideen. Også en cykel/vandresti fra byen til stranden arbejdes der med, og gruppen har haft møde med teknisk forvaltning i kommunen, som ikke anser projektet som specielt kostbart. Der er ikke de store niveauforskelle på strækningen. Stien kommer formentlig til at følge den eksisterende vej. En deltager i mødet ytrede også ønske om en sti fra Tranum til Brovst, så man bliver fri for at have lastbilerne susende om ørerne.