Interesse for lokalt øl

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Om jeg vil købe ak­ti­er ... jo­vist, men på den be­tin­gel­se, at jeg så får min egen øl­ha­ne, si­ger kla­ver­bok­se­ren og hu­mo­ris­ten Ernst Pe­ter­sen, som glæ­der sig til lo­kalt bryg­get øl. Ar­kiv­fo­to

HJØRRING:NORDJYSKE Medier foretog en lille uvidenskabelig undersøgelse i Hjørring for at lure lidt på interessen for lokalt brygget øl. Og det ser ud til, at den er der. Interessen. Endda i lige så rigelige mængder, som initiativtagerne forestiller sig, at øllet skal flyde.