Lokalpolitik

Interesse for søer

HIRTSHALS:Det er blevet lidt af en modesag at anlægge egen sø rundt om i Hirtshals Kommune. Ikke færre end fem sager om etablering af nye - eller udvidelser af eksisterende - søer havde teknik- og miljøudvalget på dagsordenen på deres seneste møde. På samme møde behandlede udvalget på det åbne møde et forslag, der skal gøre behandlingen af den slags sager sikrere og smidigere. Teknikerudvalget (administrationen) vurderer, at der er behov for et standardiseret ansøgningsmateriale. En vurdering der jo senere på den lukkede del af mødet blev bekræftet af antallet af sager om anlæggelse af nye søer . Teknikerne havde derfor udarbejdet et udkast til ”Standardvilkår for anlæg af sø eller vandhul” samt et egentligt ansøgningsskema. Begge skemaer er let omarbejdede versioner af det ansøgningsmateriale, Nordjyllands amt tidligere har benyttet. Teknikerne anbefalede videre, at administrationen (teknikerudvalget) fremover får bemyndigelse til at varetage landzone-administrationen i forbindelse med sager der handler om etablering af søer eller vandhuller. Eventuelle afslag skal dog fortsat omkring de ansvarlige politikere i teknik- og miljøudvalget. En mindre ændring af kompetancefordelingen, der også vil smidiggøre sagerne. schib