Interessen for historie dyrkes nu i det politiske

Byrådsmedlem, læge Poul Hvass Hansen, Koldby, fylder onsdag 26. september 60 år

Villy Dall
By­råds­med­lem, læge Poul Hvass Hansen, der fyl­der 60 år på ons­dag, har end­nu ikke af­gjort, om han stil­ler op til end­nu en pe­rio­de i po­li­tik. Læ­ge­ger­nin­gen kan han i hvert fald fort­sæt­te med i 15 år, og mu­sik fyl­der igen en ak­tiv plads i hans liv. Foto: Klaus Mad­sen
Skolevæsen 21. september 2007 22:37

Da Poul Hvass Hansen som ung skulle vælge karriere, overvejede han meget at læse historie. Den interesse havde han fra sin far, der var læge i Koldby. Men i sidste ende blev det alligevel lægestudiet: - Hvis jeg skulle læse historie, skulle jeg have en sproglig studentereksamen. Og det var ikke lige mig. Samtidig måtte jeg jo se i øjnene, at historie er et ret brødløst fag. Så det blev lægestudiet. Som faren og storebroren, mens storesøsteren er sygeplejerske og gift med en læge. Lillesøsteren er tandlæge, og nu er en af Poul Hvass Hansens døtre i øvrigt læge. Aktiv musiker Udover historie og medicin var det musik, der trak vældigt i lægesønnen fra Koldby. Både storebror og -søster var med i en jazzklub i Thisted, så det blev også hans store interesse. Og frem til studentereksamen spillede han i et par orkestre, der var populære. Så han og de tre kammerater var faktisk medlemmer af Dansk Musiker Forbund: - Mine forældre var bekymrede. De sagde, at det er svært at leve som musiker. Men det var nu egentlig aldrig i mine tanker. En anden gang hans forældre blev bekymrede var, da de i ungdomsoprørsåret 1968 en dag så den unge håbefulde lægestuderendesøn, de havde sendt til København, på et billede på forsiden af dagbladet Politiken. Fra en demonstration på Frue Plads. Hvor Poul Hvass Hansen dog opholdt sig, fordi han var til koncert med The Hitmakers. Faktisk havde han, hævder han i dag, på det tidspunkt allerede lagt sit ungdomsoprør bag sig og klippet håret kort og pænt igen. Konservativ politiker Senere meldte han sig da også ind i samme parti - De Konservative - som forældrene. Og op til kommunalvalget i 1989 kom så opfordringen til at stille op som kommunalpolitiker. Siden har han så kunnet kombinere interessen for historie med det politiske arbejde, der fik tag i ham: - Man kan sige, at langsommelighed er demokratiets svøbe. Mange erhvervsfolk afstår fra politik eller forlader efter en enkelt periode igen det politiske arbejde, fordi man her ikke træffer rationelle beslutninger, men må tage andre hensyn. Derfor kan en sag tage meget lang tid. Men jeg kender ikke nogen bedre styreform, siger Poul Hvass Hansen med et citat fra sin store britiske partifælle Winston Churchill. Skolestruktur For hans eget vedkommende har der ofte stået skole-struktur-ændringer på dagsordenen i det politiske arbejde. Det begyndte i tiden som skolekommissionsformand, hvor fire skoler blev lukket i Sydthy. Senere fulgte i hans udvalgsformandstid lukningen af Boddum Skole og den deraf følgende lukning af Ydby Skole, fordi børnene forsvandt til en friskole. Nu står han så midt i skolestrukturændringer igen: - Man anlægger fra tid til anden pædagogiske og økonomiske synsvinkler på skolestruktur. Men som politikere er vi nødt til at få mest mulig undervisning for den løn, vi betaler lærerne. I øjeblikket står vi i den situation, at vi i nogle skoledistrikter kun kan give børnene deres lovmæssig minimumstimetal, hvis vi samlæser flere klasser. Det mener jeg ikke er godt nok. Så vil jeg hellere lukke nogle skoler, men det var der ikke flertal for. Til gengæld glæder han sig over, at han også har været med til oprettelser - af nye børnehaver, skolefritidsordninger og Heltborg Museum: - Det er især det kulturelle område, der har min interesse i det kommunalpolitiske arbejde, indrømmer han., der endnu ikke har afgjort, om han er klar til endnu en periode, når deri november 2009 igen er kommunalvalg. Ændret lægegerning Om der også er en lægepraksis i Koldby om 15 år, når han senest skal aflevere sit ydernummer til sygesikringen, tør han ikke spå om. Han glæder sig over behandlerhuset Dokken i Thisted og mener, at regionen burde tage et lignende initiativ i Hurup for at sikre praktiserende læger i Sydthy. Han og kompagnonen, Knud Hjuler Kristensen, ville dog ikke af den grund bryde op fra Koldby. Der er for langt mellem Thisted og Hurup, mener han. Måske kan en indsats afskaffe den øjeblikkelige lægemangel i Danmark, som skyldes et politisk fejlgreb midt i 1980¿erne, siger Poul Hvass Hansen, der godt forstår, at yngre læger vælger at blive dér, hvor de allerede fra studieårene er bosat med deres familier. På den anden side har lægegerningen på landet ændret sig meget i hans tid: - I min fars tid var det et kald. Og et arbejde i døgndrift, siger han, og fortæller, at inden faren stoppede, havde lægerne i Midtthy indført en fælles lægevagt i weekender. Den blev med hans og kollegaens ankomst i 1977 udvidet til også at omfatte hverdagsaftener og -nætter. Først i 1992 blev den offentlige lægevagt indført. En anden ændring, han sætter pris på, er, at fødsler i dag næsten udelukkende foregår på sygehuset. Det gjorde de ikke i 1977: - Står du ude med en hjemmefødsel, og noget går galt, så har du kun dig selv, forklarer han. Synger og spiller igen Når Poul Hvass Hansen i dag holder fri fra lægegerningen og politikerhvervene, kommer musikken igen i fokus. Sidst i 1990¿erne var han nogle gange ud til arrangementer for at spille sine gamle plader og fortælle om musikken fra dengang. Nu er han med i duoen PS2, hvor han synger og spiller basguitar. Den anden del af duoen er hans gamle The Mat¿s-kammerat Svend Erik Sørensen, der senere har været forsanger i Strawberry Fields.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...