Lokalpolitik

Intern snak om fremtidig struktur TEMAMØDE: Ole Albæk fra KL hidkaldt for at fortælle om kommunernes øjeblikkelige situation

NØRAGER:For at være bedst muligt klædt på til den kommende lokale debat om kommunalreformen og Nørager Kommunes fremtid som en del af en større kommune i Himmerland har kommunalbestyrelsen afviklet et internt temamøde med deltagelse af forvaltningscheferne. - Vi havde inviteret viceborgmester Ole Albæk fra Hirtshals med som ekspert, da han er det eneste nordjy-ske medlem af bestyrelsen for Kommunernes Landsforening, fortæller borgmester Poul Larsen (K). Han understreger i den forbindelse, at der er stor forskel på, hvordan et bestyrelsesmedlem i KL fra Vestdanmark ser på kommunalreformen i forhold til medlemmer i hovedstaden. Brudefærd haster ikke På temamødet var der enighed om, at i første omgang skal der fokuseres på at få fastlagt kommunens fremtidige rolle med hensyn til arbejdsopgaver. - Blandt andet påregner vi i kommunerne at skulle overtage nogle af amternes nuværende opgaver, så de planlagte storregioner bliver slanket og dermed bedre kan koncentrere sig om deres fremtidige hovedopgave, nemlig driften af sygehusvæsenet, påpeger PoulLarsen. Så for kommunalpolitikerne har det ingen hastværk med at forholde sig til, hvem Nørager Kommune skal slå sig sammen med i en fremtidig storkommune. - Og indtil regeringen som lovet er kommet med deres udspil inden sommerferien og dermed grundlovsdag, ved vi jo heller ikke, hvor store eller små kommunerne skal være fremover. I den forbindelse satses der meget på et samarbejde med Socialdemokratiet i Folketinget for at få den størst mulige politiske opbakning til et udspil, pointerer PoulLarsen. Flere kommuner i Himmerland er allerede langt inde i seriøse drøftelser om fremtidig samarbejdsmuligheder. Denne situation skaber dog ikke panik hos PoulLarsen. - Selvfølgeligt holder vi os hele tiden orienteret om, hvad der sker i de andre kommuner. Men med en placering i hjertet af Himmerland frygter vi på ingen måde, at Nørager Kommune kommer til at stå isoleret tilbage i processen, erklærer borgmesteren fortrøstningsfuldt. Kun et borgermøde For at kunne kommentere de fire opstillede modeller i strukturkommissionens januarrapport for fremtidig struktur inklusiv kommunestørrelser senest ved fristens udløb 7. april, arrangerer kommunalbestyrelsen allerede torsdag 4. marts et borgermøde om emnet. Det kommer til at foregå i festsalen i Kig Ind, hvor kommunalbestyrelsen efter et kort oplæg vil give ordet til de fremmødte borgere for at høre deres meninger om kommunalreformen og kommunens fremtidige struktur. - I et læserbrev i det sidste nummer af Nørager Ugeavis slås der godt nok til lyd for flere decentrale borgermøder. Men med kommunens størrelse mener jeg vi skal opfatte os som en samlet enhed, understreger borgmesteren og tilføjer: - Og om vi fremover går i alliance med andre kommuner mod enten øst, vest, nord eller syd, afventer vi os foreløbigt fra at forholde os konkret til.