Lokalpolitik

Intern strid i V om elmilliarder

To venstrefolk siger nu klart nej til regeringens plan om at kræve elmilliarder til statskassen

KØBENHAVN:Ikke nok med, at regeringen og oppositionen slås om de milliarder, der ligger gemt i de kommunale elselskaber. Også internt i Venstre er der stor uenighed om, hvor meget staten skal have, hvis kommunerne vælger at sælge deres elværk. I øjeblikket arbejder regeringen med en plan, hvor 40 procent af pengene skal modregnes bloktilskuddet, mens kommunerne må bruge de sidste 60 procent til at nedbringe deres gæld. Den model mødte dog heftig modstand fra to af Venstres egne medlemmer af energiudvalget, Lars Christian Lilleholt fra Fyn og Ulrik Kragh, som siger klart fra. - Vi kan ikke leve med den ordning, og det har vi sagt på gruppemødet. Vi er modstandere af, at der overhovedet skal føres penge tilbage til staten, siger Lars Christian Lilleholt. De to ventremænd mener principielt, at pengene i de cirka 40 kommunalt ejede elselskaber tilhører ejerne - altså i sidste ende kommunen og borgerne. Samtidig frygter de, at kommunerne helt vil droppe at sælge, hvis staten konfiskerer 40 procent af pengene. Dermed vil de danske selskaber ikke blive store nok til at tage konkurrencen op med de store udenlandske energiselskaber, der fra årsskiftet har adgang til det danske marked. Indtil videre står de to alene i Venstres gruppe, hvor den energipolitiske ordfører, Kim Andersen, har fået mandat til at forhandle om en model, der vil koste kommunerne bloktilskud. - Det er et spørgsmål om at løse cirklens kvadratur med alle de hensyn, der skal tages i den her sag, og det er spørgsmål om at samle flertal, så ingen kan regne med at få alle deres ønsker opfyldt, siger han. Mange penge Forhandlingerne kommer til at løbe det meste af foråret, og det er er rigtig mange penge, der står på spil. De enkelte værker er omkring 10.000 kroner værd per bruger og kan dermed indbringe flere hundrede millioner kroner ved salg. De penge mener oppositionen med Socialdemokratiet i spidsen skal tilbage til staten, fordi de ser det som samfundsskabte værdier. - Vi skal have procentsatsen til staten op. Vi har sagt 95 procent, men nu må vi se, hvor vi lander, siger Socialdemokratiets ordfører, Svend Auken. Det var netop Svend Auken, der fik gennemtrumfet den såkaldte lex-NESA, som sikrede, at staten får alle pengene, hvis kommunerne sælger deres elværk. Den lov har de borgerlige svoret at fjerne, og det tøver Lars Christian Lilleholt og Ulrik Kragh ikke med at påpege. - Vi er gået til valg på, at NESA-loven skal væk, og vi mener, vi skal leve op til valgløfterne. Vi kan prøve at forklare vores synspunkt og så håbe, at der bliver lyttet, men som det ligger nu, vil vi stemme imod, siger de to oprørske venstrefolk samstemmende.