Slagterier

International koncern

RANDERS:Nok er navnet Danish Crown, men det er reelt en international koncern. Allerede i år 2000 lagde slagterivirksomheden en strategi for internationalisering: Omkostningerne skal kunne matche konkurrenternes, altså være på lokalt niveau, og produktionen foregå tættere på kunderne. Den strategi, suppleret med handlingsplanen DC Future, giver i dag administrerende direktør Kjeld Johannesen troen på, der er en vej frem efter det vanskelige 2009. I 2003 begyndte Danish Crown at købe slagterier og forarbejdningsvirksomheder op i udlandet, og i dag er koncernen Englands næststørste kødvirksomhed med 19 fabrikker, og England tegner sig for en tredjedel af koncernens samlede omsætning. I perioden 2003-07 er der også købt siden købt to fabrikker i Tyskland, to i Polen og to i Sverige, hvor man også har bygget en helt ny fabrik. Danish Crown slagter i dag i Polen og Sverige, (kreaturer og svin), England (svin), Tyskland (kreaturer), og der er planer om at købe et svineslagteri i Tyskland for at slagte tyske grise. Samtidig er virksomheder udenfor kerneforretningen solgt fra, herunder handelsvirksomheder som Emborg Foods og det gamle distributionsfirma DBC i England. - Vi har solgt fra svarende til en omsætning på næsten fire milliarder kroner og sluttede alligevel i 2009 med et omsætning på 44 milliarder kroner og 23.500 ansatte, fremhæver Kjeld Johannesen. Tankeeksperimentet Både omsætning og overskud er i høj grad skabt i udlandet. 90 procent af, hvad Danish Crown forarbejder, går til udlandet. - Og selvom vi har været gennem en meget svær periode, steg indtjeningen fra de udenlandske selskaber med 50 procent. Både USA, Polen, Tyskland og England har leveret en fantastisk fremgang. Det er væsentligt at erindre, mens vi drøfter DC Future-planen, pointerer Kjeld Johannesen, og opstiller et tankeeksperiment: - Hvis vi i dag kun havde virksomheder i Danmark, ville vore lønomkostninger være dobbelt så høje. Med den konkurrence, vi har nu, ville det være helt umuligt. Men Danish Crown har nu et stærkt internationalt ståsted samt noget produktion i Danmark, og det giver ejerne håb for fremtiden, siger han. Ejerne er en halv snes tusinde danske landmænd, men reelt af dem er under 5000 aktive svineandelshavere, der til gengæld tegner sig for 90 procent af omsætningen.