Norge

International miljøekspert

¤ Eirik Schrøder Amundsen, Professor på Fødevareøkonomisk Institut og økonomisk vismand i miljø- og ressourceøkonomi, fylder i dag 60 år. Eirik Schrøder Amundsen er professor ved Københavns Universitet og formand (vismand) i Det Økonomiske Råd. Han har mere end 30 års økonomisk forskning og en international karriere bag sig, og han forskning har strakt sig fra Bergen i Norge til Californien i USA og over Paris tilbage til Skandinavien. Kandidatgraden i økonomi tog han 1976 i Bergen, hvor Norges olieeventyr var med til at skærpe hans interesse for naturressourceøkonomi. De økonomiske aspekter af naturressourcespørgsmål har dog altid haft international karakter, særligt når det gælder energi, og Amundsens interesser førte ham derfor til Stanford University i USA, hvor han tog eksamener i en række Ph.d. kurser i anvendt så vel som i generel økonomisk teori. Herefter gik turen til Sorbonne i Paris, hvor Amundsen i 1988 modtog en doktorgrad for afhandlingen ”Rentebegrebet i ressourceøkonomisk teori”. En afhandling der omhandler de særlige økonomiske forhold, som er knyttet til udvinding af ikke-fornybare naturressourcer. Amundsen har en stor videnskabelig produktion bag sig og har blandt andet været forskningschef i det norske Centre for Energy and Environment og professor ved Universitet i Bergen. Han været på en række forskningsophold, blandt andet ved universiteterne i München, Mannheim og ved Humboldt Universitetet. I de sidste 3 år har han været professor og har i en periode ledet forskerskolen AECON ved Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. Eirik Schrøder Amundsen er i dag en af nordens førende eksperter i miljø- og naturressourceøkonomi, og da De Økonomiske Råd i 2007 skulle udvides med en ”miljøøkonomisk-vismand” faldt valget naturligt på Amundsen, som siden har stået i spidsen for rådets arbejde med at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen.