International skole får ekstra starthjælp

Efter i efteråret at have været truet af lukning er den internationale afdeling på den private skole Klostermarksskolen i Aalborg på rette kurs. Skolens leder Børge Krogh vurderer, at skolen kan fortsætte også i næste skoleår.

Skolelederens optimisme efter nogen tid med krisemeldinger skyldes især, at amtet netop har sagt ja til at bidrage til en underskudsgaranti. Tilgang i går af to elever bidrager også til det lyse billede. Dermed når elevtallet op på 34. Amtets underskudsgaranti er på 125.000 kroner. Garantien bliver givet under forudsætning af, at Aalborg Kommune stiller en garanti for et tilsvarende beløb. Den internationale afdeling på Klostermarksskolen blev etableret i 2000. Et vigtigt argument for dens oprettelse var, at den kunne bidrage til at trække højtuddannet arbejdskraft fra andre lande til nordjyske virksomheder. Den internationale skoles indkøringsperiode har dog givet langt flere vanskeligheder end ventet. En af grundene er det tilbageslag, der er kommer inden for en række erhvervsområder, hvor der bliver satset på international arbejdskraft. - Ser man bagud kan der være ting, som man måske godt kunne have forudset kunne give problemer. Hvis man har 20 elever i alderen 6-16 år fra otte nationer, så kræver den en opdeleling i hold. Pludselig kan elevtallet så ændre sig, og de kan blive fordelt på flere nationer. Hvis det er elever, som ikke kan engelsk, så giver også det vanskeligheder, og det er altsammen forhold, der giver et stort timeforbrug, siger Børge Krogh. Han mener, at Klostermarksskolens Internationale afdeling kan klare sig med et grundlag på 36-37 elever. Her spiller sammensætningen af gruppen dog en rolle. Over for amtet har skolen vurderet, at forbruget af lærertimer ventes at fortsætte med at stige indtil den internationale afdeling har nået et elevtal på 60. - Vi kan klare os med færre elever. Hvis vi når op på 60, er vi nødt til at finde andre lokaler, siger Børge Krogh. Han nævner også, at elevtallet kan svinge, og det er med til at give usikkerhed og vanskeligggøre planlægningen. Endelig er der det problem, at statens tilskud bliver givet på grundlag af elevtallet i starten af skoleåret. Det betyder bl.a., at der først kommmer tilskud for de to ny elever, der netop er blevet indskrevet, hvis de fortsætter i næste skoleår. Amtsrådet økonomiudvalg sagde i går i enighed god for en fortsat underskudsgaranti, hvis Aalborg Kommune også går med. - Det er en garanti vi giver for skoleåret 2003-2004. Men på et tidspunkt, mener vi, at opgaven må gå over til at ligge i kommunal regi, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Han vil dog ikke sætte tidspunkt for, hvornår amtet overvejer at høre op med at bidrage til det økonomiske sikkerhedsnet. Børge Krogh siger, at den problemstilling er skolen indstillet på senere at drøfte med Aalborg Kommune. Orla Hav henviser her til, at der på Klostermarksskolen er tale om grundskoleforløb, der hører under kommunen. Ud over folkeskoleniveauet har amtet allerede engangeret sig i et internationalt uddannelsestilbud på Hasseris Gymnasium.

Forsiden