Internationale på kryds og tværs

Elever fra 10. klasse og Hobro Gymnasium arbejder sammen i et forsøgsprojekt

HOBRO:På kryds og tværs kigger 69 elever de kommende 11 mandage ud i verden, og de er pionerer. Det grænseoverskridende samarbejde sker mellem 13 elever fra Hobro Kommunes 10. klassecenter og 56 elever fra Den internationale Linie på Hobro Gymnasium. Projeket er det første af sin art i Danmark, og det nyder Nordjyllands Amts anerkendelse med 38.000 kroner i økonomisk støtte. - Grænser overskrides i flere henseender. Der undervises ikke alene på tværs af de to skoleformer og på tværs af klasserne, men også på tværs af fag. Kurset er tosprogligt, for dansk og engelsk indgår som kommunikationssprog for alle, siger rektor Birger Axen, Hobro Gymnasium og HF-kursus. Også lærerne skal arbejde under nye og uvante former, idet underviserne både er gymnasiets adjunkter og 10. klassecentrets folkeskolelærere. Det overordnede undervisningstema er "den internationale dimension" og forløbet har fået titlen "Internationale mandage". På disse dage tager eleverne fat på emener som interkulturel forståelse, den danske selvforståelse, standardfordomme om andre nationer, livstil og sundhedsforhold. Det sidstnævnte emne har gymnasiet fået EU-midler til, og temaet bliver på dette stadium mere naturvidenskabeligt orienteret med inddragelse af fagene matematik, fysik, kemi, biologi. - Undervisningsmetoderne bryder med gængse pædagogiske grænser. Eleverne skal til en afsluttende gruppeeksamen efterfulgt af en messe, hvor de bedste produkter præsenteres. Det er en nyskabelse, som jeg tror vil vække opmærksomhed. Hovedelementerne i forsøget peger direkte frem mod de fornyelser, som den kommende gymnasiereform sigter imod, fremhæver rektor Birger Axen. Blandt underviserne fra 10.-klassecentret i Hobro er centrets leder, Kate Klokkerholm. Lektor Inge Sams Knudsen, der til daglig er en af gymnasiets to internationale koordinatorer, er projektleder på samarbejdet. Når forløbet i december er gennemført, har både 10.-klasseeleverne og gymnasieeleverne formentlig en ekstra portion international forståelse med i bagagen. Og ikke mindst solide erfaringer med selvstændige arbejdsformer og evnen til at kombinere viden fra mange fag.