Internationale partnere udfordrer

Aalborg vært for kontaktbørs op til EU's forsknings- og udviklingsprogram 2002-06

Forskning 19. september 2002 08:00

AALBORG: Nordjyske virksomheder får bedre muligheder end nogensinde tidligere for at koble sig på EU's femårige forsknings- og udviklingsprogram, som frem til 2006 stiller 122 milliarder kroner til rådighed for projekter, der omsætter forskningsresultater til kommerciel udnyttelse. I kraft af Danmarks EU-formandskab har Aalborg opnået værtskabet for et af de mange optaktsmøder, som giver startsignalet til 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Begivenheden er planlagt som en blanding af en konference og en kontaktbørs 7.-8. november i Aalborg Parken Conference Center. Her ventes deltagelse af 300-400 virksomheder fra hele Europa, og ideen er at partnere her kan finde hinanden omkring samarbejdsprojekter. Rammeprogrammet har seks forskellige indsatsområder: Borgere og styreformer i Vidensamfundet, Bæredygtig udvikling, globale miljøændringer og økosystemer, Fødevarekvalitet og sikkerhed, Nanoteknologi og multifunktionelle mateialer, Informationssamfundets teknologier samt Biovidenskab, genforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste. I Aalborg er fokuseres der alene på de tre sidste områder, som svarer til Aalborg Universitets og den begrænsede private forsknings styrkepositioner. - På mange måder kan godt kalde rammeprogrammet for en opfølger til IT-fyrtårnet, Det Digitale Nordjylland, fordi ideen er at få virksomhederne til at indgå i strategiske alliancer regionalt, nationalt eller internationalt. Altså finde ind i partnerskaber, hvor man med forenet styrke kan opnå helt nye muligheder, påpeger Stig B. Norsk, chef for Aalborgs EU-kontor. Han understreger, at "Partners in projects FP6", mødet om rammeprogrammet i Aalborg til november, har en meget mere praktisk dimension end mange af de andre arrangementer, hvor der lægges mere vægt på den videnskabelige diskussion omkring teknologien. - Man kan sige, at vi har skåret alle omsvøb fra og går direkte løs på de emner, der har interesse for virksomheder heroppe, supplerer Thomes C. Andersen, der på EU-kontoret står med ansvaret for introduktionen af rammeprogrammet. Han mener, at "Partners in projects FP6" har bud til alle virksomheder, der er parat til at tænke lidt mere strategisk og langsigtet. - Man kan nok ikke forvente, at de helt små virksomheder har kræfter til at engagere sig i et sådant partnerskab, hvor forskning og udvikling er omdrejningspunktet, men i virkeligheden kunne de måske alle have udbytte af at deltage, fordi rammeprogrammet indbyder til mere international og strategisk tænkning, tilføjer Thomas Andersen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...