Internet skal fylde tomme værelser

Ungdomskollegiet investerer 103.000 kroner i fremtiden

AARS:Aars Ungdomskollegium var ikke nogen god forretning sidste år. Det seneste regnskab for kollegiets 31 værelse viser et underskud på godt 26.000 kroner. Det er der flere forklaringer på, forklarede Sander Mogensen (V), der sidder i bestyrelsen på vegne af byrådet i Aars, på byrådsmødet onsdag. Blandt de tunge poster, der trækker regnskabet i negativ retning er det faktum, at værelserne er blevet sværere at leje ud. - Ungdomskollegiet havde et lejetab på 30.000 kroner sidste år i forhold til det forventede, oplyste han. Samtidig har bestyrelsen noteret sig, at kollegiets vandforbrug noget uforklarligt er steget med ikke mindre end 45 procent i det seneste regnskabsår. - Vi arbejder i øjeblikket på at finde en forklaring på stigningen. Erhvervsskolerne overtog sidste år formidlingen af 17 værelser på ungdomskollegiet og med dem vedligeholdelsen. - Vi håber, at det kan være med til at øge udlejningen, siger Sander Mogensen, der også håber på en god effekt af en investering på 103.000 kroner, som ungdomskollegiet vil sætte i værk i det nye år. - Alle værelserne vil få internetadgang. Vi håber, at det vil gøre det lettere at leje værelserne ud.