EMNER

Internetbank satser på pleje af formuer

Egnsbank Han Herred i samarbejde med Dexia Bank

FJERRITSLEV:Internettet har skabt nye muligheder for at drive bankforretning, og det bruger Egnsbak Han Herred til at befæste sit markedsområde i København og det øvrige Sjælland via sin internetbaserede filial Day2Day Bank. Day2Day Bank planlægger at udvide de traditionelle bankforretninger til at omfatte formueforvaltning, og det skal ske i et nyetableret samarbejde med den internationale bank Dexia Bank, der gennem en lang årrække har gjort anbringelse af kundernes formuer til et af sine specialer. Samarbejdsaftalen med Dexia, der hører til blandt Europas allerstørste banker, indebærer, at Day2Day Bank i første omgang vil ansætte to nye medarbejdere til at varetage det nye forretningsområde. Medarbejderstaben vil blive udvidet i takt med udviklingen, oplyser administrerende direktør Finn Strier Poulsen fra internetbankens hovedsæde i Fjerritslev. De nyansatte medarbejdere placeres i Day2Day Banks nye Københavnsafdeling, der netop er indrettet i Niels Hemmingsens Gade 7, hvor også Egnsbank Han Herreds datterselskab DAI og Dansk Pantebrevsbørs har til huse. DAI er specialvirksomhed for anparter, pantebreve, ejendomme og fordringer. - Såvel de fysiske rammer som den faglige ekspertise er dermed på plads, når det gælder at yde private kunder totalservice, hvad angår ind- og udlån, investeringer, pension, forsikring, anparter, pantebreve, realkreditlån og altså nu også formueforvaltning, siger Finn Strier Poulsen og tilføjer, at Ikke to kunder er ens. - Selv om mange daglige bankforretninger med fordel kan klares via internet, lægger vi stor vægt på personlig og individuel rådgivning, ikke mindst når det gælder større beslutninger. Derfor er vi også klar til at træffe aftaler med kunderne i deres eget hjem efter normal fyraften, siger direktøren. I øvrigt vil alle formuende kunder i Egnsbank Han Herred-regi få gavn af det nye samarbejde, idet man overalt i koncernen kan trække på Dexias ekspertise. Dexia har hovedsæde i Belgien og er repræsenteret med filialer i 24 lande verden over og er på europæisk plan en stor aktør inden for formueforvaltning. Den danske afdeling består af 23 medarbejdere, som varetager alle opgaver inden for formueforvaltning for såvel private, fonde og selskaber som institutionelle investorer.