Ungdomsuddannelser

Internettet gør erhvervsuddannelse til en lokal sag

Skagen uddannelses Center etablerer samarbejde med EUC Nord om erhvervskurser

SKAGEN:Et nyetableret samarbejde mellem Skagen uddannelses Center og EUC Nord har gjort Skagen til uddannelsesby når det gælder efteruddannelse, videreuddannelse og kurser indenfor en lang rækek fagområder. Samarbejdet betyder, at virksomhederne og i Skagen og deres medarbejdere i fremtiden gives væsentlig bedre mulighed for uddannelse, end de hidtil har haft, fordi selve undervisningen i meget stor udstærkning kan foregå lokalt - enten på virksomhederne, hjemme hos kursisterne privat eller i et lokale på Skagen uddannelses Center. Løsningen på problemerne med de lange afstande til undervisningsinstitutionerne hedder fjernundervisning over internettet. Ved en lang række kurser indenfor de fagormåder som EUC Nord dækker (læs faktaboks) kan undervisningen foregå via internettet og udvekslingen af opgaver og løsninger på opgaver sendes mellem lærere og kursister som e-mail. Med det nyeste udstyr, som blandt andre SUC råder over, er det desuden muligt at sende lyd og videobilleder over nettet, så lærere og kursister kan se hinanden og sidde i hver sin by og tale sammen. Netværk Fjernundervisning har eksisteret i en del år, så det er i sig selv ikke specielt, men samarbejdet med EUC Nord er nyt for SUC, og det er nyt, at Skagen blot bliver én ud af en række Nordvendsysselske byer, som EUC Nord undervisningsnetværk kommer til at gælde. - Det er i sig selv glædeligt, at vi lokalt kan tilbyde erhvervsuddannelser, som man hidtil har skullet rejse til enten Hjørring eller Frederikshavn for at gennemføre, men det er endnu mere glædeligt, at EUC Nords netværk giver mulighed for at samle kursistere til de mere specialiserede erhvervskurser fra en række byer og kommuner, for så er der gode muligheder for, at kurserne kan etableres, siger Jens Pedersen, Skagen uddannelses Center. - Vi oplever jævnligt, at der fra en eller et par virksomheder i Skagen er ønske om at få gennemført et efteruddannelseskursus eller et videreuddannelseskursus, som det enten er meget dyrt, meget besværligt eller umuligt et etablere, fordi der er for få kursister. - Ved at samle kursister fra flere byer er der større chancer for at få de ønskede kurser i gang, og der er ikke noget problem i, at måske to kursister sidder i Skagen, tre sidder i Brønderslev, én på Læsø og resten i andre vendsysselske byer, og "går på" det samme kursus, siger Jens Pedersen. Først i Skagen Udviklingschef Benny D. Laursen, EUC Nord, oplyser, at Skagen er den første by, som kommer med på det nye uddannelsesnetværk. - Vi har i forvejen i et særskilt projekt en lignende forbindelse til Læsø, og erfaringerne herfra er virkelig gode. De viser, at det er en god måde at få gennemført uddannelser, som eller ville kræve, at kursisterne blev samlet ét sted rent geografisk, på, og kurserne på Læsø viser også, at der er stor interesse for undervisningen, siger Benny D. Laursen. Når EUC Nord har valgt Skagen og Skagen uddannelses Center som den første by til netværket skyldes det blandt andet den nære kontakt, uddannelsscentret i forvejen har med erhvervslivet i byen. - EUC Nords kursustilbud er for de flestes vedkommende rettet mod virksomhederne, ligesom det er mulighed for at de kan få noget af udgiften til kurserne godtgjort efter glædende regler under voksenundervisningslovgivningen, hvis de sender medarbejderene på kursus med løn. - Det betyder dog ikke, at vi ikke optager enkeltpersoner, som ønsker at videreuddanne sig uden at være tilmeldt gennem en virksomhed, for de er også meget velkomne. De skal så blot selv betale kursusgebyret, som er på 950 kroner, siger Benny D. Laursen. Informationsteknologi Da kendskab til computere, internet og informationsteknologi er nødvendig for at man kan bruge fjernundervisningssystemet, er det første kursus, som EUC Nord tilbyder i Skagen, et sådant IT-kursus. - Det er et kursus, som rækker noget videre end de privatorganiserede kørtekort-kurser, og det er et kursus, hvor der også er mulighed for at man kan gå til eksamen. Desuden kan man tage dét, man har lært på IT-kurset, med over i andre kurser, hvor det i nogle tilfælde vil kunne erstatte en del af det, man ellers skulle lære, siger Benny D. Laursen. Det er planen, at kurset i informationsteknologi skal begynde i uge 43, og der holdes informationsmøde om det onsdag og torsdag i næste uge.