Redningsvæsen

Intet akutberedskab?

I Nibe dør vi! I forbindelse med den seneste debat om ambulancekørsel er det åbenbart ikke gået op for beboerne

NIBE:I Nibe dør vi! I forbindelse med den seneste debat om ambulancekørsel er det åbenbart ikke gået op for beboerne og vore politikere i den gamle købstad, at Falck agter at nedlægge den døgnbemandede falckstation i byen. Af NORDJYSKE (20.9.) fremgår det, at Hals, Terndrup og Hanstholm er opmærksomme på problemerne med ambulancer og akutbiler. Efter Danmarks Statistik bor der i Nibe 4900 sjæle, i Hals 2508, Hanstholm 2302 og i Terndrup 1506. Nibe er det eneste bysamfund af en vis størrelse i Region Nordjylland, der ikke skal have et akutberedskab. Med lidt velvilje kan der håbes på, at en ambulance fra enten Støvring eller Aalborg når frem til Nibe efter et kvarters tid. Får man en blodprop i hjertet, kunne jeg i Politiken for ca. 14 dage siden læse, at de første fire minutter er altafgørende i dette tilfælde, - herefter falder overlevelseschancen med 10 pct. pr. minut. Det er mange mennesker - små 5000 – som politikerne i Region Nordjylland åbenbart er bedøvende ligeglade med. Det er for dårligt. I Nibe der dør vi! Når Johannes Andersen (20.9.) er inde på, at den gennemsnitlige responstid kan lyde tilforladelig må jeg give ham ret. Det er ren talmagi. Sætter Falck responstiden i Stor Aalborg ned med to minutter falder den kraftigt i hele regionen, fordi en tredjedel af regionens befolkning bor i stor-Aalborg. Falck er et privat firma og kan ikke som sådan klandres for, at de regner på økonomien, blot de overholder de krav der er stillet i aftalen med regionen. Det er politikerne og embedsmændene i Region Nordjylland, der har fejlet. Som citeret i søndagsavisen har både Region Midtjylland og Hovedstaden i udbudsmaterialet stillet krav om placering af Stationer. Det har de glemt i Nordjylland. Tager vi nu Nibe, er spørgsmålet, om der ligger aktuarberegninger i forbindelse med udbudsmaterialet fra regionen. I regnestykket skal medregnes den betydelige risiko for hjerneskader, der opstår med en længere responstid i et tættere bebygget område. Der skal naturligvis regnes på meromkostninger både til sygehusvæsnet og i særlig grad de kommunale udgifter i forbindelse med, at der automatisk som følge af lukningen af falckstationen vil komme flere hjerneskadede i området. Altså omkostninger til at holde falckstationen åbent, sammenholdt med meromkostninger til sygehusvæsen og kommune. Men det er måske det, regionen netop har gjort - for i Nibe, der dør vi jo!