Intet at komme efter på plejehjem

} FEJLFRIT: Efter en årelang tradition for, at de løbende tilsyn med kommunens plejecentre stort set ikke har givet anledning til kritik, har socialudvalget tidligere besluttet kun at sætte tilsynsrapporterne på sin dagsorden en gang om året. Det er netop sket, og der var heller ikke noget at komme efter i 2004 på de tre plejecentre. Hverken embedslægeinstitutionen, Hadsund Kommunes egne ansatte eller en sygeplejerske udefra, der oven i købet kom på uanmeldt besøg, har kunnet finde noget at kritisere. } PROJEKTREDUKTION: Hadsund Kommunes projekt "I gang igen", der sigter på at få kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere i vigør og i sving på arbejdsmarkedet, har fungeret siden foråret 2003, og kommunen vil gerne fortsætte. En evalueringsrapport har dog vist, at det oprindelige projekt ikke i alle henseender giver nok for pengene. Når man går "i gang igen" efter nytår, skal projektet alene omfatte sygedagpengemodtagere, en tilknyttet smerteterapeut droppes, og det samme gælder et ugentligt møde med en socialrådgiver. Til gengæld mener socialudvalget, at projektets kerneide, den fysiske træning skal styrkes fra to gange ugentligt til tre gange. Den årlige udgift på 98.000 kr. til det beskårne projekt forventes finansieret af besparelser på sygedagpenge. } APOTEKERKONKURRENCE: Hadsund Apotek får nu en ny chance for at beholde retten til at levere diabeteshjælpemidler til kommunens sukkersyge borgere. Et konkurrerende firma, ReaMed, har ellers givet et mere favorabelt tilbud, og kommunen agter på den baggrund at genforhandle aftalen med apoteket. Socialudvalget håber, at Hadsund Apotek kan levere et konkurrencedygtigt tilbud, for dels vil man helst handle lokalt, dels anser man apotekets tilbud for bedre. Apoteket tilbyder nemlig ansigt til ansigt rådgivning til patienterne, hvor ReaMed kun kan tilbyde telefonisk rådgivning. } LANGT HJEMMEFRA: Han var langt hjemmefra den 51-årige lastbilchauffør, der mandag aften ved halv ti-tiden blev standset på Gl. Visborgvej, og taget med af politiet for at få taget en blodprøve. En alcotest havde afsløret, at chaufføren havde fået for meget at drikke. Det oplyser politiet, der imidlertid ikke fortæller, hvordan manden, der blev løsladt efter blodprøven var taget, eller lastvognstoget kom hjem til Skjern.