EMNER

Intet behov for DF

Ikke enhver DF’er får hovedet kappet af, siger Pia Kjærsgaard, men nogle gør det altså. Der er røre omkring den gruppe mennesker, som udgør det såkaldte Dansk Folkeparti, for dér vil man kun have medlemmer, der vil holde kæft, trit og retning eller snakker ledelsen efter munden. Som tilskuer kan det være vanskeligt at finde ud af, om de hovedløse er dem, der er sat uden for døren til det kontroversielle parti, eller det er dem, der sidder tilbage.

Ser man til de gamle egentlige politiske partier, så er de opstået ud af et folkeligt behov og ønske. Partiet Venstre, Danmarks liberale parti, stiftet 1870 som Forenede Venstre, har politisk liberalisme og den folkelige grundtvigianisme som sit grundlag. Partiet Socialdemokraterne, stiftet 1871, har fagbevægelsen som sit naturlige bagland. Konservative Folkeparti, stiftet 1915 som afløser for partiet Højre, kan vel siges traditionelt at være erhvervslivets og arbejdsgivernes parti. Øvrige partier som Radikale Venstre fra 1905, Socialistisk Folkeparti og Venstresocialisterne må betragtes som udbryderpartier fra de eksisterende moderpartier. Det er vanskeligt at få øje på noget folkeligt ønske endsige behov for det arrangement, der kalder sig Dansk Folkeparti. Idéerne til arrangementets arbejde synes at være lån fra det udraderede Mogens Glistrup-parti, samt hvad Pia Kjærsgaard har strikket sammen hjemme ved sit køkkenbord. Arrangementets ”politik” går tilsyneladende ud på at fiske stemmer på baggrund af udvalgte emner, som ledelsen, alias formand Pia Kjærsgaard, mener, det i øjeblikket er populært at score stemmer på. Formanden synes at være enehersker i arrangementet. Alle tilknyttede begavelser af den ene eller den anden art synes kun at være pynt på fru Kjærsgaards kransekage, hvor hun selv er alene på toppen. Enhver må lydigt danse efter hendes pibe. Enten tilhængerne er ledelsesmedlemmer, amts- og kommunalrådsmedlemmer eller andet, synes de at være degraderet til at være fruens talerør og har ikke mandat til at udtale sig selvstændigt. Det kan bl.a. det kommunale selvstyre ikke være tjent med. Den næste, der må forventes at miste hovedet, må være pastor Søren Krarup. Han har nemlig været så åbenmundet at mene, at nogle af de foretagne eksklusioner var forkerte. De endnu tilbageblevne må holde sig til hovedet, eller bringe det i sikkerhed i en form for tænkeboks. Ingen med tilknytning til dette parti kan åbenbart vide sig sikre mod overgreb. Generelt synes den indstilling at brede sig, at de ekskluderede medlemmer har været for gode til det parti, de er blevet ekskluderet fra. Efterhånden bliver PKP, Pia Kjærsgaards Parti, udelukkende en samling personer lige efter formandens målestok, en samling ja-sigere eller landsbytosser. På tværs af al folkelighed har PKP faktisk kun tjent til forvirring af begreberne politik og demokrati. Den største fejl, Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen har begået, er efter min mening, at han har gjort sit parlamentariske grundlag afhængigt af PKP. [ Karl Maksten, Rantzausgade 40, Aalborg. E-mail: maksten@stofanet.dk