Videregående uddannelser

Intet behov for lægeskole

Det er umiddelbart forståeligt, at den store søgning til studiet ”medicin med industriel specialisering” på Aalborg Universitet vækker glæde!

Men det er en ulykke, at det har givet Universitet anledning til endnu engang at trække planerne for etablering af et egentligt lægestudie frem af skuffen. For virkeliggøres tanken, vil det ituslå det samarbejde, der har givet Aalborg Sygehus status som et betydningsfuldt en vigtig og naturlig del af Århus Universitetshospital. Samarbejdet er baseret på aftaler mellem Aarhus Universitet, Region Nordjylland og Region Midtjylland, der gør Aalborg Sygehus til en ligeværdig del af Århus Universitetshospital. Det sikrer, at vi i Aalborg i dag bidrager til det egentlige lægestudie, hvor cand.med"erne i stigende omfang gennemfører 2.dels-studiet her! Det er denne funktion, der gør det muligt, at Aalborg Sygehus kan fastholde og udvikle specialiserede funktioner og dermed behandlingstilbuddene til nordjyderne. Med rene ord: Nordjylland er i dag hjemsted for en egentlig lægeuddannelse. Behovet for endnu en lægeskole eksisterer ganske enkelt ikke. Et lægestudie ved Aalborg Universitet er utænkeligt uden et samarbejde mellem Universitetet og Aalborg Sygehus, hvor den kliniske uddannelse af stud.med.’erne jo skal finde sted. En sådan ”udvikling” vil simpelthen fjerne grundlaget for den status, som Aalborg Sygehus har som del af Århus Universitetshospital! På den baggrund må vi advare mod de planer, Aalborg Universitet nu igen søger opbakning til – og udtrykke bekymring over mediernes oplysninger om flere nordjyske politikeres opbakning med henvisning til, ”at det vil afhjælpe lægemanglen i Nordjylland”. Argumentationen er forkert. De samme argumenter brugte man, da Aalborg Universitet sidst søgte om at oprette kandidatuddannelse – og fik afslag i 2004 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Ministeriet fandt dengang – med støtte fra Sundhedsstyrelsen og øvrige relevante instanser – at der ikke var behov for at øge uddannelseskapaciteten. Situationen er uændret. Vi kan nu – tre år senere – konstatere, at prognoserne for et øget antal nyuddannede læger (cand.med.’er) stadig holder: Der kommer flere nyuddannelse læger fra universiteterne, og der kommer flere og flere læger i uddannelsesstillinger til speciallæge og til almen praksis. Endvidere er det en kendsgerning, at Sundhedsstyrelsen i planlægningen af specialerne arbejder med yderligere centraliseringer. Det rummer risiko for, at Aalborg Sygehus, som universitetshospital, kan miste retten til behandling af en lang række hjerte- hjerne- og kræftsygdomme, hvis opretholdelse er afhængig af samarbejdet inden for Århus Universitetshospital. Ikke mindst på den baggrund må man betegne de fornyede planer om at etablere endnu en ”lægeskole” på Aalborg Universitet som en alvorlig misforståelse. De faglige argumenter for en ny lægeskole i Aalborg findes ikke. Derimod er der – fortsat! – gode argumenter for en udbygning af det eksisterende og velfungerende samarbejde, der sikrer den nordjyske region et udbygget og specialiseret sygehusvæsen. Ledsaget af opfordringen til, at Aalborg Universitet koncentrerer kræfterne om forskning og uddannelse på bl.a. det tekniske område – herunder det sundhedsteknologiske, hvor man har fremragende resultater.