Intet behov for nybyggeri med offentlig støtte

Befolkningstallet og meget privat boligbyggeri giver balance på boligmarkedet THY: Der bygges tilstrækkelig mange private boliger til at dække de kommende års boligbehov i Thisted Kommune. Mængden af privat boligbyggeri sammenholdt med, at befolkningstallet i Thisted Kommune vil falde over de næste år gør, at kommunen ikke ser nogen grund til at afsætte offentlige midler til støtte for nybyggeri. - Vi vurderer, at der ikke i de kommende år vil være behov for så mange nye boliger, at der er grund til at kommunen skal gå ind og støtte nybyggeri. Der er tilstrækkelig mange boliger og nok privat byggeri til at dække behovet, siger Ole Westergaard (V), formand for udvalget for miljø og teknik. Boligerne, både private og almennyttige, er til stede i så stort antal, at der blandt andet er ledige lejligheder hos flere boligselskaber, ligesom kommunen har konstateret, at efterspørgslen på kommunens egne lejligheder heller ikke er stor. - Med beslutningen om ikke fremover at give offentlig støtte til boligbyggeri præciserer vi, at der ikke er grund til at bruge offentlige midler på et område, hvor der i øjeblikket ikke er behov, siger Ole Westergaard. Udvalgsformanden tilføjer, at udvalget dog har taget hensyn til situationer, hvor der ad anden vej er adgang til at få offentlige midler til boligbyggeri. Derfor ændrede udvalget på et enkelt punkt ordlyden i indstillingen fra oprindelig et være: ”Byrådet er sindet at godkende nye projekter i det omfang der ikke er involveret nogen form for offentlig støtte i projekterne” til en ny formulering, hvor ordet ”offentlig” er ændret til ”kommunal”. - Den ændring sker blandt andet for at undgå at vi fraskriver os muligheden af eventuelt at få støtte fra Realdania i forbindelse med vores landsbyprojekter, siger Ole Westergaard. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk