Lokalpolitik

- Intet bliver ændret over en nat

Karl Bornhøft (SF) kender mange som formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt. Nu skifter han spor fra regionalpolitik til den nye kommune. Hvorfor vil du være borgmester i den nye store Hjørring Kommune? - Partiforeningen, har givet udtryk for, at jeg ville kunne løfte opgaven og så er mulighederne for indflydelse i de nye regionsråd meget begrænset. Jeg har den holdning, at jeg er med i politik, fordi jeg gerne vil flytte noget og skabe en udvikling, og det er der store muligheder for i den nye kommune. Mange frygter store forandringer ved kommunalreformen, men bliver det meget anderledes? - Alle der deltager i den kommende valgkamp, gør klogt i at gøre borgerne opmærksomme på, at det bliver anderledes. Forudsætningerne bliver ændret og kommunefusionen er et enormt stort arbejde. Men billedet af de nye styrker og svagheder, det har man først når fusionen er ført til ende. Derfor er det vigtigt, at vi holder fast i visionerne i valgkampen, for vi kan ikke bidrage med, hvordan helheden ser ud, når hele reformen er overstået. Men hvis nogen i valgkampen siger, at de kan bevare alt, så vil jeg ikke anbefale folk at stemme på dem. Vil for eksempel de små skoler, mindre plejehjem og lignende overleve? - Jeg tror alle vil opleve, at noget det man har sat pris, det vil forsvinde. Men så vil der komme nogen andre ting man sætter pris på. Men intet bliver ændret over en nat og det bliver kun ændret i en åben dialog med borgerne i den nye kommune. Vil kommuneskatten stige? - Det kan man ikke sige noget om endnu. For at svare på det, så er man nødt til at vide, hvilke betingelser regeringen vil lægge ud for kommunerne. Hvordan vil du sikre, at der er beskæftigelse til alle i den nye Hjørring Kommune? - Vi skal lave vores kerneydelser på et højt niveau. Jeg tror ikke på de store brandingkampagner. Det der tiltrækker beskæftigelse og virksomheder, det er, at en kommune leverer sine kerneydelser på et meget højt niveau. Det bliver vigtigt, at gå i dialog med nye virksomheder, så vi bliver attraktive. Hvad vil blive din mærkesag i den kommende valgkamp til kommunalvalget? - Kommunen skal allerede i den første valgperiode opfattes som en enhed, for alle skal føle, at de er fælles om det. Det andet, der står meget klart for mig er, at vi skal satse på sundhed. Vi skal være den sundeste kommune i den nye nordjyske region. Hvem bliver din værste konkurrent til borgmesterposten af de fire, der har meldt sig? - Det er helt op til vælgerne.