Intet ekstra at holde forbrugsfest for

SKATTESTOP:Vi har nu modtaget den første lønseddel efter regeringens lovedeskattelettelser. Regeringen opfordrer til forbrugsfest. De få ekstra penge, der er gået ind på vores bankkonto i min familie, giver ikke mulighed forforbrugsfest - tvært imod. De få ekstra kroner dækker nemlig ikke engang de stigninger, der er kommet på daginstitutionerne og offentligetransport. Stigninger, som skyldes hjørnestenen i regeringens politik - nemlig skattestoppet. Skattestoppet er rent skattefup. Det underminerer de offentlige indtægter og forvrider skattesystemet til fordel for folk med høje indkomster og dyre huse. Det favoriserer de nuværende boligejere på bekostning af de unge og børnefamilierne, der ikke kan komme ind på boligmarked. Det forgylder folk, der bor i dyre huse især i Nordsjælland. Folk, der bor til leje, får slet ingenting, og folk med små og jævne indkomster, børnefamilier, de arbejdsløse, folkepensionister og brugerne af den kollektive trafik betaler gildet og forbrugsfesten. De manglende skatteindtægter betyder også, at der ikke bliver afdraget på vores gæld. Det vil sige, at den borgerlige regering sender regninger for skattestoppet videre til vores børn og børnebørn. Skattestoppet handler ikke kun om offentlige udgifter, men handler i virkeligheden om hele velfærdssamfundets finansiering. Ønsker vi et skattefinansieret velfærdssamfund, hvor alle har lige adgang til hjemmehjælp, uddannelse, sundhedsvæsenet og børnepasning. Eller ønsker vi en minimalstat, hvor de, der har penge nok, kan forsikre sig, og resten må nøjes. For mig er svaret ganske klart: Jeg ønsker et velfærdssamfund, der erskattefinansieret. Det betyder ikke, at Socialdemokratiets svar er højere skatter. Nej, svaret er en mere retfærdig fordeling af byrderne, og stop for skattehuller, som giver manglende indtægter til statskassen. Større beskatning af de multinationale selskaber, der i dag ikke bidrager i væsentlig grad til velfærdssamfundet. Jeg ønsker ikke en minimalstat, hvor enhver er sin egen lykkes smed. Jeg ønsker et velfungerende samfund, som bygger på en skattefinansieret offentlig sektor, som alle har fri og lige adgang til, uanset tegnebogens størrelse.