Hospitaler

Intet er afgjort endnu

Bodil V. Hansen påpeger 25.7., at Sundhedsstyrelsen formodentligt ikke vil acceptere, at der placeres et sygehus med akutmodtagelse i Hobro, kun 27 km fra sygehuset i Randers.

Per Larsen

Per Larsen

Til oplysning for BVH og andre vil jeg påpege, at det ikke bliver spørgsmålet om akutberedskab, som kommer til at lægge hindringer i vejen for et nyt sygehus i Himmerland. Det har fra debattens start været forudsat, at der i Nordjylland kun skulle være tre fælles akutmodtagelser, nemlig i Aalborg, Hjørring og Thisted. I Himmerland når befolkningstallet ikke op på de 200.000–400.000 indbyggere, som Sundhedsstyrelsen anbefaler for akutmodtagelse med døgndækning af samtlige specialer. Det, der derimod har været til debat, og som kan komme på tale, er modtagelse af kendte medicinske patienter i dagtiden. Men mange andre ting kan derimod lægge hindringer i vejen for den fatale beslutning af 15. maj. Som bekendt skal der nedsættes en ekspertgruppe, som skal rådgive regeringen i forbindelse med den fremtidige sygehusstruktur. Mange forhold vil selvsagt spille ind, når sundheds- og finansministeren engang i fremtiden træffer den endelige beslutning. Er der fornuft i at nedlægge velfungerende sygehuse, som for beskedne beløb kan bringes op til fremtidig standard? Er der fornuft i at planlægge store investeringer, som rækker tiår frem, og som kun bakkes op af flertallene fra to ud af otte partier? Er der fornuft i at placere alle landets sygehuse langs nuværende motorveje?, der kunne jo komme nye motorveje til med tiden. Er der fornuft i kun at se på den enkelte region og se bort fra helheden? Vil regeringen i det hele taget acceptere nybyggeri i milliardklassen af sygehuse uden akutmodtagelse, som fremover kan have besvær med at tiltrække personale? Mange spørgsmål melder sig, og intet er afgjort endnu.