Intet flertal

S-SF-FORSLAG:Enhedslisten kan ikke støtte det forslag til vejafgift og lempelse af registreringsafgiften, som S og SF har foreslået i deres nye skatteudspil. Derfor er der ikke noget flertal for denne del af forslaget efter et valg. Vejafgifter skal tilrettelægges sådan, at der opkræves de største afgifter der, hvor trængselsproblemerne er størst og hvor der findes et velfungerende kollektivt trafiksystem som alternativ. Ellers vil en afgift bare blive opfattet som en afgift på at bo i de tyndt befolkede dele af landet. De penge, der kommer ind på vejafgifter, skal bruges på forbedringer af den kollektive trafik ikke til nedsættelse af registreringsafgiften. Vi skal have reduceret biltrafikken i fremtiden. Det kræver langt større forbedringer af den kollektive trafik end Socialdemokraterne og SF lægger op til i deres forslag. En generel reduktion i registreringsafgiften vil føre til flere biler og mere forurening. Det medvirker vi ikke til. I stedet foreslår vi, at der etableres betalingsringe omkring flere af de store byer, som det foreslås af S og SF i København og at arbejdet med at udvikle et velfungerende roadpricingsystem intensiveres. På den måde kan vi få en retfærdig udbygning af vejafgifterne, som sker sideløbende med at den kollektive trafik udvikles som et attraktivt alternativ.