Intet galt med at have sponsorer

I NORDJYSKE har mange slået til lyd for, at man nu tager imod sponsorering i folke-skolen. Jeg vil derfor gerne nævne de erfaringer, som vi på Bavnebakkeskolen i Støvring har gjort med sponsorering.

Det er af afgørende betydning, at vi er en lille kommune med en høj grad af decentralisering og kontraktstyring, og hos os lavede skolebestyrelsen tre linjer med princip-per for gaver og sponsorering, og hovedindholdet var, at vi ikke måtte give modydelser. Det begyndte i 1992, da vi oprettede et tværkulturelt medieværksted som en ny dimension i danskundervisningen af vore vietnamesiske elever og deres forældre. Det blev gennemført med stor økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet og Dansk Flygtningehjælp, og i dag har vi et særdeles veludviklet medieværksted I 1998 sendte vi 600 elever og lærere i 11 busser til Parken, da skolens pigehold vandt DM i skolefodbold. Det blev kun muligt, fordi vi skaffede de 139.000 kr., som turen kostede, gennem 45 sponsorer. Vi har altid taget begrebet "den rummelige folkeskole" alvorligt. Derfor lægger vi stor vægt på de praktiske fag, der fungerer som brobygger til de teoretiske fag og de efterfølgende uddannelser. I 1999 indrettede vi en ny værkstedsfløj og bl.a. et metalværksted, men det var tomt. Så indledte vi et frugtbart samarbejde med Aalborg Tekniske skole, Dansk Metal og nogle af de 40-50 lokale virksomheder, som vi samarbejder med. De sponsorerede en række maskiner, bl.a. en metaldrejebænk, så vi nu har et veludstyret metalværksted med svejsekabine, metaldrejebænke osv. Sidste måned indviede vi Danmarks første smedehus i en folkeskole. Det blev bygget i et tæt samarbejde med Aalborg Tekniske skole og med støtte fra lokale firmaer, Undervisningsministeriet og Industriens Uddannelsesfond. Det indeholder fire esser og seks ambolte. I næste måned indleder vi et samarbejde med AMU-centret i Aalborg, der opstiller en række store geometriske figurer i farvet beton. I skrivende stund indvier vi en multibane, som vi har kæmpet for i fem år, for vi føler os forpligtet til at give eleverne de bedst mulige lege- og idrætsforhold, når de er på skolen i så mange timer. Den har vi ikke kunnet lave uden stor lokal sponsorstøtte fra en række lokale firmaer og fra Lokale- og Anlægsfonden. Skolens største sponsor gennem årene er fabrikant Flemming Christensen fra hydrau-likfirmaet SAWO A/S. Flemming Christensen gik selv ud af skolen som 13 årig og var ordblind. I dag driver han 18 virksomheder rundt omkring i landet med i alt 330 ansatte. Han anbefaler andre skoler at søge støtte hos erhvervslivet og er overbevist om, at de vil blive velvilligt modtaget og få støtte til mange ting, for det er også i erhvervslivets interesse at få gode elever. Eksempler på Flemming Christensens støtte til skolen er: Dobbeltdækkerbus til Parken, en metaldrejebænk til værkstedet og esser, ambolte og meget mere til Smedehuset. Flemming Christensen har aldrig krævet modydelser for de mange gaver. Ved indvielsen af Smedehuset blev der opsat et lille skilt, hvorpå der står, at: "SAWO søger altid smedelærlinge". Flemming Christensen har gennem årene ansat mange af vore elever som lærlinge, mange gange også elever, der har været ordblinde eller haft andre problemer. Folkeskolen skal ikke være bange for at søge sponsorstøtte, men det skal være til udviklingsprojekter, som den enkelte skole har beskrevet og brænder for, men ikke har råd til. Det vil desuden falde helt i tråd med, at folkeskolen fremover ikke skal være en afslutning, men en begyndelse til den fremtidige uddannelse. Derfor er et tæt samarbejde mellem folkeskolen og erhvervslivet helt nødvendigt. Arne Sloth Kristoffersen er skoleinspektør på Bavnebakkeskolen i Støvring.