Hospitaler

Intet glædeligt

AMTSBUDGET:Når man læser om amtets budget og hører vores amtsborgmester glæde sig over budgetforliget, må man krumme tæer. Hvordan nogen overhovedet kan mene, at det er et udmærket forlig, når det sker på bekostning af de svage område, såsom sygehuse, ældrepleje og skoler, er mig komplet ubegribeligt. Især når det er en socialdemokratisk amtsborgmester, der iflg. partiprogrammet er til for de svage, det er bare for sølle. Når man læser, hvor meget man f.eks. giver i tilskud til musikhus i Aalborg, kan man spørge sig selv. Hvad pokker det mig ved? Ingen bliver raske, og ingen ældre medborgere får mere personlig pleje. Amtspolitikerne står i kø ved håndvasken og prøver at forklare sig, men uden held. Men stanken ved håndvasken er som "råddent blomstervand". Endnu engang forsøger amtet at amputere Frederikshavns Sygehus, denne gang ved at flytte fødeafdelingen og dermed det akutte beredskab til Hjørring. Amtet er i dag skyld i store forringelser på bl.a. sygehusområdet i Vendsyssel, Skagen Sygehus er blevet lukket, så skagboerne nu får væsentligt længere til et sygehus, Frederikshavn Sygehus er også blevet forringet. Hvor meget skal der bygges i Hjørring for at kunne modtage patienterne fra Skagen og Frederikshavn ? Et velfungerende sygehus er et vigtigt succeskriterium for et områdes muligheder for at tiltrække beboere og dermed skatteydere og med de alvorlige forringelser af serviceniveauet på sygehusene, vil der i sidste instans være mennesker der vælger en bopæl med bedre sygehusdækning, Vi vil derfor se begyndelse til en ond spiral, hvor områder med dårligt serviceniveau vil få endnu dårligere finansieringsmuligheder, fordi skattegrundlaget siver bort. Jeg må derfor sige til amtspolitikerne: Dette her duer ikke. Om igen og denne gang har I at gøre det ordentligt.