EMNER

Intet miljøskib til Nordjylland

Forsvarsminister Sv. Aage Jensby (V) vil ikke flytte miljøskibe til Nordjylland, selv om Aalbæk Bugten samt Frederikshavn og Hirtshals havne er udpeget til nødområder for skibe, der indebærer høj forureningsrisiko.

Det skriver ministeren i et svar til folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S). De seks statslige miljøskibe er stationeret i København og Korsør. Der skal de blive, fordi de navigatoriske forhold ved passage af Øresund og Storebælt medfører, at der netop i disse farvandsafsnit er størst risiko for forurening af havmiljøet, anfører ministeren. Bjarne Lausten havde håbet på større forståelse fra ministeren: - Det er ulogisk ikke at have et beredskab, når et område påføres større risiko for forurening. Det er som om, der skal en ulykke til, før ministeren vil ændre noget. Et privat rederi, Blue Star Line, har tilbudt at stationere et miljøskib i Frederikshavn. Derfor har Laustsen også spurgt ministeren, om han vil være med til at finansiere stationering af et privat miljøskib. Jensby svarer, at der ikke planer om udvidelser af miljøberedskabet til havs, men tilføjer:- Det udelukker ikke, at det statslige beredskab efter behov kan suppleres med indchartrede, private fartøjer. Han oplyser, at der er enighed mellem Forsvaret og Blue Line om en sådan ordning.