Lokalpolitik

Intet miljøskib til Nordjylland

Hvis der sker olieudslip i Aalbæk Bugten, så skal hjælpen hentes langt væk. I Korsør eller København. For det er der, de danske miljøskibe er stationeret.

Det har Frederikshavn Kommune krævet ændret. Aalbæk Bugt bruges hyppigt til omladning af olie mellem tankskibe, og nu er bugten og Frederikshavn Havn tilmed blevet udpeget som nødområde for skibe, der udgør en massiv forureningstrussel. Udpegningen er sket på trods af, at den sydlige del af Aalbæk Bugten er et højt prioriteret fuglebeskyttelsesområde, hvor mange ænder og havfugle overvintrer. Alligevel er der ikke udsigt til, at der følger et eneste miljøskib med til Nordjylland for at kunne afværge eller begrænse forurening fra skibe, der lækker olie eller kemikalier i nødområderne. - Miljøskibene bliver, hvor de er. Det fastslår kontorchef John S. Rasmussen, forsvarsministeriet. Han er medlem af den arbejdsgruppe, som har udpeget nødområderne. Efter hans vurdering er der heller ikke mulighed for at skaffe penge til at anskaffe flere miljøskibe. Formanden for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn, Anders Gram Mikkelsen (S) vil gøre endnu et forsøg på at trænge igennem til de statslige myndigheder med kravet om at få et miljøskib stationeret i Nordjylland. I alt 22 danske havne og bugte har fået status som nødområder. I Nordjylland er også Hirtshals Havn med på listen.