Lokalpolitik

Intet nyt fra SF og Bing

I NORDJYSKE 15.10 skriver Jørgen Bing (SF), at jeg er virkelighedsfjern og at regeringen har ført en "forfejlet velfærdspolitik", som så er skyld i Hjørring kommunes økonomiske problemer.

Nu overrasker det mig ikke, at Socialistisk Folkeparti er uenige med Venstre og det overrasker mig heller ikke, at partiet og Jørgen Bing ikke vil tage ansvar for egne handlinger, for det vil de heller ikke på Christiansborg, hvor jeg har min daglige gang. Jeg tager gerne ansvar for mine egne og regeringens handlinger, men ansvaret for kommunes økonomi påhviler byrådet og dermed byrådsmedlemmerne og borgmesteren. Selvfølgelig er det rigtigt at staten og folketinget i samarbejdet med Kommunernes Landsforening fastlægger de overordnede økonomiske rammer, herunder vækstrammerne. Byrådsmedlemmerne og borgmesteren i en kommune har dermed frihed under ansvar til at prioritere og fordele midlerne. I Hjørring kommune er det 3180 mio.kr. der i 2009 skal fordeles, og reguleret for prisfremskrivning m.v. er den reelle forskel ca. 77 millioner, som Hjørring kommune har mere at bruge i 2009 frem for 2008. Det er muligvis ikke så mange penge, som byrådet kunne tænke sig, men man får jo heller ikke alt hvad man ønsker sig juleaften! De mange millioner er rammen, som folketinget og regeringen har udstukket for Hjørring kommune og den overordnede ramme tager jeg med glæde, som folketingspolitiker, ansvar for - ikke mindst fordi rammerne jo ikke indeholder besparelser eller nedskæringer, men tværtimod flere penge. Men så forventer jeg også at byrådsmedlemmerne i Hjørring kommune tager ansvar for, hvordan de 3180 mio. fordeles og bruges. De har ansvaret for at prioritere. Politik handler om at prioritere og ikke blot dele gaver og velfærdsydelser ud. Men det ansvar er der flere partier i byrådet - f.eks. SF - som ikke ønsker at påtage sig og fremstiller det sådan, at regeringen skærer ned på den kommunale velfærd. Hjørring kommune er dog ikke det eneste sted, hvor den form for ansvarsforflygtigelse foregår. Dansk Byggeri lavede en undersøgelse, der viser at ud af 10 kommuner, hvor borgerne mener skolernes standard er værst, er de ni kommuner ledet af Socialdemokratiske borgmestre. I den Socialdemokratiske kernekommune Rødovre siger borgmesteren, at der ikke er råd til at lappe vinduerne på en skole. Men han glemmer at sige, at et politisk flertal i Rødovre, med borgmesteren i spidsen, i år bygger for 100 mio. kr. Man kan få en del vinduer for 100 mio.! Problemet er, at Rødovre kommune har prioriteret at bygge en tennishal, en håndboldhal og en skøjtehal i stedet for at lappe ruderne i skolerne. Man har kommunalt prioriteret halbyggeri frem for skoleforbedringer. Og det kan være fint nok, men så må man tage ansvar for de prioriteringer og ikke blot vælge den nemme løsning og pege fingre af regeringen. Jørgen Bing fra Socialistisk Folkeparti, beder mig komme med konkrete forslag til hvordan et alternativt budget kunne se ud. Jeg vil med glæde komme med et par forslag: Hjørring kommunes problem er, at man i 2007 såvel som 2008, da de fire kommuner blev lagt sammen, ikke har haft kontrol med økonomistyring og budgetterne og har derfor brugt flere penge end budgetteret og generelt har budgetteret for højt. Man har kort sagt harmoniseret for højt og forkert. Det er disse fejldisponeringer, som kommunen nu bøder for. Det er ikke højere social lovbundene udgifter, for disse kompenseres kommunen krone for krone. Så første råd vil være bedre økonomistyring og budgetdisciplin end udvist tidligere år. Dernæst er der en række effektiviseringsgevinster at få ved at drive storkommunen, som Hjørring endnu ikke har høstet. Byrådet eller økonomiudvalget kunne tage på studietur til Næstved Kommune, som forventer at spare 26 mio. kr. i 2009 på administrationen gennem effektiviseringer. Den er en af kun 12 kommuner som har effektiviseret administrationen og reduceret antallet af ansatte efter kommunalreformen. Eller Jørgen Bing kunne læse den seneste undersøgelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som viser at kommunerne kunne spare 1,6 mia. kr. ekstra på kontanthjælp, hvis alle kommuner fra 2004 til 2007 havde nedbragt udgiftsniveauet til kontanthjælp lige så meget som de bedste sammenlignelige kommuner. Hjørring kommune ville her kunne hente 28 mio. kr., hvis den var lige så god som den bedste af de kommuner, som kommunen kan sammenlignes med. Jeg vil gerne komme med flere råd til Jørgen Bing og Socialistisk Folkeparti, men som jeg sagde indledningsvis, så er det nu engang byrådets opgave at få den kommunale økonomi til at hænge sammen. Jeg blander mig, fordi Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti i pressen giver regeringen det primære ansvar for Hjørring kommunes dårlig økonomi, og det er kort sagt ikke korrekt, hvilket Venstre og Konservative lokalt er klar over, men også andre i byrådet er nået frem til den selverkendelse. 10. oktober skriver NORDJYSKE: "Løsgænger Henrik Guldsø Nielsen erkendte, at han og byrådet havde fejlvurderet den økonomiske situation, og derfor nu var tvunget til at skære ned". Det vil jeg gerne rose Henrik Guldsø Nielsen for og beder en stille bøn for, at Socialistisk Folkeparti og Jørgen Bing når til den samme erkendelse i stedet for blot at pege fingere ad regeringen - men er klar over, at det jo ikke er alle bønner, der bliver hørt!