Intet nyt fra SF

Socialistisk Folkeparti er gået i offensiven med en vækstplan, der med et trylleslag skal skabe 75.000 nye job.

Det må hilses velkommen, når et politisk parti kommer med udspil, der kan give anledning til debat og overvejelser. Desværre må jeg konstatere, at der ikke er nyt under solen. SF holder fast i den socialistiske ideologi med, at det offentlige skal styre udviklingen i den private sektor. Ideologien strider mod den kendsgerning, at det er de private virksomheder, der skaber velstand og samfundskage som grundlag for velfærd og god offentlig service. Desuden mangler SF som sædvanligt at anvise konkret finansiering til deres forslag. Partiet nægter simpelthen at oplyse, hvilke erhvervsstøtteordninger, der skal afskaffes for at hente penge til nye erhvervsstøtteordninger. Det er også helt hen i vejret, at SF-planen skulle skabe 75.000 nye job. Vi skal vist være glade, hvis planen skaber 750 nye job, som en cheføkonom i Danske Bank nøgternt har udtrykt det. Endelig er der overhovedet ikke afsat penge til SF's klimaudspil, der koster mellem 21 og 46 mia. kr. frem mod 2050. Det svarer til, at der forlods mangler mellem en halv og en hel mia. kr. hvert eneste år i de næste 40 år. Jeg må konstatere, at SF er kommet med endnu et rødt fatamorgana, der viderefører stilen fra det vidtløftige fælles S/SF-udspil "Fair løsning" med de 12 magiske minutter. Gad vist, hvad vennerne i Det Radikale Venstre siger til den røde magi? Vi andre satser i hvert fald på at gennemføre nødvendige reformer, at føre en ansvarlig økonomisk politik, at skabe reel vækst i den private sektor samt at effektivisere den store offentlige sektor. Alt sammen som fundament for varig velfærd i Danmark