EMNER

Intet nyt under solen mener politikerne

Teknisk udvalg fastholder sin beslutning og ser ingen grund til at holde møde

AABYBRO:Medlemmerne af teknisk udvalg fastholder sin beslutning om placeringen af et biogasanlæg nær Ulvedybet. Derfor er der ikke sket noget nyt i sagen og ingen grund til at holde møde med initiativtagerne bag Han Herreds Biogasanlæg, oplyser Aage Toftegaard (V), formand for teknisk udvalg. Sagen er så gammel, at han som nytiltrådt formand for teknisk udvalg i februar efter Jørn Krogsgaard (V) udtræden af politik har arvet sagen. - Jeg fik en henvendelse fra Han Herreds Biogasanlæg med et ønske om at få foretræde for teknisk udvalg igen. Det ønske forelagde jeg udvalgets medlemmer, og jeg fik den tilbagemelding, at der er ikke sket noget nyt i sagen. Derfor er der ikke noget at diskutere, siger Aage Toftegaard. - Teknisk udvalg står fast på sin beslutning om en placering af anlægget, tilføjer han. Men Aage Toftegaard erkender, at der er forskellige opfattelser af et møde mellem repræsentanter fra Aabybro Kommune med daværende formand Jørn Krogsgaard samt Erik Ingerslev (SF) og repræsentanter fra amtet. Som tidligere omtalt i NORDJYSKE mener kommunens repræsentanter, at man blev enige om den af teknisk udvalg ønskede placering, hvorimod amtet har en anden opfattelse af mødets indhold og peger på den af Han Herred Biogasanlæg ønskede placering. - Der er forskellig opfattelse af beslutningsgrundlaget fra det møde, siger Aage Toftegaard. Til Kaj Christensens tvivl om teknisk udvalgs holdning kan rejse flertal i byrådet, siger Aage Toftegaard. - Placeringen af anlægget skal ikke til debat i byrådet, med mindre et byrådsmedlem ønsker sagen taget op.