Intet plejecenter til Kongerslev

Ingen kommunal garanti for nyt plejehjemscenter i Kongerslev i den nærmeste fremtid

SEJLFLOD:Et tilsyneladende uskyldigt kommunalbestyrelsespunkt om planlægning af fremtidige plejeboliger i Sejflod Kommune, endte med en meget spændende afstemning, hvor stemmerne faldt på kryds og tværs af partiskel, og én enkelt stemme afgjorde sagens udfald. Nemlig at udbygningen af plejecenteret i Mou fortsætter, og når den er færdig, vil kommunalbestyrelsen på ny vurdere behovet for plejehjemsboliger. Altså ingen garanti for et nyt plejehjemscenter i Kongerslev i nærmeste fremtid. For forslaget stemte otte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Venstre med tre minus ordfører Landkildehus og fem socialdemokrater. Den sjette tilstedeværende socialdemokrat Jørn Boye Pedersen valgte at stemme imod sammen med Tage Stevnhoved, (DF), Lone Landkildehus (V) og de fire T-medlemmer. I alt syv imod. Socialudvalgsformand Finn Ladefoged (S) indledte med at skitsere, hvorledes behovet for pleje- og ældreboliger stiger kraftigt i kommunen. - Ventelisten skal gerne væk, og reelt har vi brug for plejeboliger her og nu. Men efter en række møder - senest fællesmødet mellem økonomiudvalget og de stående udvalg - vil vi indstille en kompromisløsning. Nemlig at vi fortsætter udbygningen og renoveringen i Mou og efter to - tre år vurderer, hvordan behovet så ser ud, sagde Finn Ladefoged. Hermed lagde socialudvalgsformand afstand til en tidligere socialudvalgsindstilling fra august. Her bliver der opereret med, at først bliver Mou renoveret og udbygget, og efterfølgende kommer turen til Kongerslev. Under forudsætning af at udbygningen er udgiftsneutral. Kommunalbestyrelsesmedlem Aage Hedevang (T) gik ind for de ældres livskvalitet og fandt det derfor altafgørende, at de bliver i nærområdet - tæt på venner og familie. - Vi skal bygge alle tre steder. (Storvorde Plejecenter byggeriet er i gang, red.) Først i Mou, hvor problemet er størst og derefter i Kongerslev, mente Aage Hedevang. Lone Landkildehus fik præciseret, at kompromisløsningen er anderledes skruet sammen end socialudvalgets første udspil. Og ikke betyder en automatisk udbygning i Kongerslev. Tage Stevnhoved var enig med Hedevang og så gerne Kongerslev udbygget, og socialdemokraten Jørn Boye Pedersen markerede sig også i debatten, - Spørgsmålet er, om der kun skal være plejeboliger i Storvorde og Mou, eller om vi også skal bygge i Kongerslev, sagde Jørn Boye. Han påpegede, at der for tiden er 18 på venteliste til plejebolig. Heraf er de 10 fra Kongerslev. Befolkningsudviklingen viser, at antallet af 80-årige stiger stærkt i Kongerslev. - Derfor er der gode argumenter for at bygge for de ældre i Kongerslev, så de ikke skal flytte, mente Jørn Boye Pedersen. Borgmester Kristian Schnoor lagde i sit indlæg derimod vægt på det principielle i punktet. Han understregede, at det er en helt forkert måde at gribe sagen an på. Punktet hørte hjemme i kommuneplanen for socialområdet, og her besluttede kommunalbestyrelsen midt i 80erne, at der skulle være to plejecentre placeret i Mou og Storvorde. - Selv om jeg ved, at det ikke er populært, vil jeg ikke lade mig binde til et løfte om, at vi bygger plejecenter i Kongerslev. Jeg kan ikke overskue økonomien. Derfor vil jeg foreslå, at når vi er færdige i Mou, så kigger vi igen på situationen, sagde Kristian Schnoor. Hvorefter byrådsmødet blev afbrudt, så partierne kunne bruge fem minutter på uofficielle drøftelser, inden punktet blev genoptaget. De forskellige partier gentog deres argumentation, mens Randi Madsen (S) understregede, at hun ikke har noget imod, at der bliver bygget flere boliger til de ældre. - Men ordet udgiftsneutral gør mig bekymret. Betyder det, at personalet skal til at løbe hurtigere? Det er utrolig svært at gennemskue det her. Hvad kommer det til at koste i nattevagter?, sagde hun. Tage Stevnhoved (DF) mente derimod, at det kan være en fordel at få lavet et plejecenter, inden kommunalreformen kommer. Underforstået, at så er det nogle andre, der kommer til at hænge på driftsudgiften. Herefter kom afstemningen - hvor tre Venstre-stemmer sammen med fem socialdemokrater stemte for at fortsætte udbygningen i Mou og se tiden an. Mens liste T og Jørn Boye Pedersen (S), Tage Stevnhoved (DF), og Lone Landkildehus (V) - alle tre sidstnævnte bosiddende i Kongerslev-området - stemte imod.