Intet sundhedshus på idrætshøjskolen

Undervisningsministeriet har spændt ben for projektet

Der er Sund By på Nordjyllands Idrætshøjskole, men sundhedshus med læger bliver der ikke. Arkivfoto: Henrik Louis

Der er Sund By på Nordjyllands Idrætshøjskole, men sundhedshus med læger bliver der ikke. Arkivfoto: Henrik Louis

BRØNDERSLEV:Undervisningsministeriet spænder ben for Brønderslev Kommunes forslag om at placere et sundhedshus med bl.a. praktiserende læger på Nordjyllands Idrætshøjskole. Baggrunden er, at det ikke harmoniserer med almindelig højskoledrift. Nordjyllands Idrætshøjskole har søgt ministeriet om realisering af projekt med at placere sundhedshus og genoptræningsfaciliteter på skolen. Men skolen fik altså et nej. Borgmester Mikael Klitgaard (V) og formand for sundhedsudvalget, Peer Thisted (S), har sammen med kommunale embedsmænd været til møde med bestyrelsen på Nordjyllands Idrætshøjskole, og her enedes man om at skrinlægge planerne. - Vi vil ikke vente på, at ministeriet måske ændrer holdning, så nu ser vi os om efter en anden placering til det sundhedshus, vi alle gerne ser etableret, fortæller borgmesteren. Formand for Nordjyllands Idrætshøjskoles bestyrelse, Jens Arne Hedegaard, beklager ministeriets afgørelse men forstår godt kommunen. - Og vi er fra idrætshøjskolens side ikke interesseret i at sælge en grund fra, hvor der kun placeres et sundhedshus og ikke genoptræningsfaciliteter. - Det giver ikke skolen den ønskede synergieffekt, siger Jens Arne Hedegaard. Han understreger videre, at man fra idrætshøjskolens side forventer, at fremtiden bringer nye og spændende samarbejdsflader mellem højskolen og Brønderslev Kommune. I dag er Sund By placeret på Nordjyllands Idrætshøjskole, og den kontrakt skal genforhandles med kommunen 1. april 2008. Begge parter udtrykker stor glæde ved det samarbejde, der er. - Vi skal i gang med at evaluere vores sundhedscenter herunder også Sund By, og så kan vi få dokumenteret, om borgerne også oplever, at samarbejdet giver noget ekstra. Men fra kommunens side er vi da interesseret i et eller andet form for samarbejde med Nordjyllands Idrætshøjskole, lyder det fra Mikael Klitgaard. Kommunens sundhedsudvalg mødes ekstraordinært fredag morgen for at drøfte andre placeringer af et sundhedshus, og udvalget har bedt de praktiserende læger og øvrige interessenter om en tilkendegivelse af, hvor en placering i øvrigt kunne være. - Vi arbejder med forskellige løsningsmodeller. Der er jo f.eks. en tom Kvickly-grund eller stadion-grunden. Nu må vi se, hvad man kan blive enige om, slutter Mikael Klitgaard.