Hospitaler

Intet sygehus betyder halvt så mange læger

Næste gang lukker Frederikshavn Sygehus, forudser støtteforening

SKAGEN:I Skagen Kommune skal der spares på vandforsyningen. Man vil sikre borgerne i Vesterby rent drikkevand. Så er man nødt til at spare i Østerby, hvor der helt lukkes for vandet. Østerby-borgerne protesterer, men får følgende svar: Tag en spand og hent rent vand i Vesterby. Det var praktiserende læge, Jørgen Højrup, der kom med det meget tænkte eksempel i sygehusdebatten på borgermødet. Som en parallel til det, der sker på sygehusområdet. - Vi har brug for et ganske almindelig sygehus, der kan behandle de helt almindelige sygdomme, som folk ellers dør af. Hvis sygehuset lukker, halveres antallet af læger i byen. - Jeg kan som praktiserende læge risikere at skulle tage med en astmapatient på sygehuset. Jeg skal efterlade mine egne patienter hjemme i konsultationen. - Hvis man "nøjes" med 18-20 sengepladser, har jeg set skriften på væggen: Her vil ingen ansættes, sagde Jørgen Højrup. I stedet for at spare, foreslog han at udvikle specialer som supplement til de nuværende aktiviteter på sygehuset. - Hvor længe vil vi acceptere at gå med en brækket arm før den bliver behandlet. Først til røntgen i Hjørring, sidde og vente og inden man er færdig, er den sidste bus gået tilbage til Skagen. Formanden for støtteforeningen, Per Jørgensen sagde blandt andet: - Nu bliver akut sygdom den enkeltes eget ansvar. Transporten til et sygehus vil bero på tilfældigheder, om man har telefon, om man har bil, om man har gode naboer, der kan hjælpe. - Hvis Skagen Sygehus lukker, bliver Frederikshavn et af de små sygehuse og det lukker næste gang, der skal spares. Amtsrådet burde måske døbes om fra Nordjyllands Amtsråd til Ålborg Amtsråd, sagde Per Jørgensen. På borgermødet lovede amtspolitikerne at kigge seriøst på alternative forslag. Men nye ideer skal frem nu, for beslutningen om at lukke Skagen Sygehus er ved at blive truffet. Siden det i slutningen af august kom frem at Skagen Sygehus' fremtid er i fare, har sygehuslæge Poul Christensen efterlyst mod og mandshjerte hos politikerne. Han gentog sine synspunkter på borgermøde: - Vi kan helt klart dokumentere sygehusets betydning for skagboerne. Men vi er ikke blevet spurgt. Amtet er mangelfuldt orienteret. Vi vil så gerne have jer i tale, ellers bliver vi spist at med ingenting. Jeg vil så gerne pirke til jeres moral og anstændighed, sagde Poul Christensen.