Lokalpolitik

Intet til regionen

I den strukturreform, der træder i kraft 1. januar 2007, har de ny regioner intet ansvar for vejområdet. Kommunerne skal overtage 80 procent af de nuværende amtsveje, mens staten efter strukturreformen skal tage sig af de tilbageværende 20 procent.