EMNER

Intet tilskud til administration

FERSLEV: Det lokale kulturcenter på Ferslev Skole har fået afslag på en ansøgning om 35.000 kroner i kommunalt tilskud til administration. - I skole- og kulturudvalget er der stor anerkendelse af det arbejde, der bliver udført i kulturcentret i Ferslev. Men vi mener ikke, at kommunen give tilskud til administration i al almindelighed. Derimod er kulturcentret meget velkommen til at søge om tilskud til konkrete arrangementer, siger rådmand Nils Bell (V). Kulturcentret i Ferslev er den ældste af slagsen i Aalborg Kommune. Det har eksisteret i 15 år og dannet ramme om en lang række foredrag, musikaftener og andre kulturelle arrangementer. Tilslutningen til arrangementerne har som regel været så stor, at de har kunnet hvile i sig selv økonomisk. Indtil udgangen af 2002 eksisterede der otte-ni lokale kulturcentre i Aalborg Kommune med kommunalt tilskud. For Ferslevs vedkommende var tilskuddet 45.000 kroner årligt. Men de kommunale tilskud til kulturcentrene blev skåret væk i forbindelse med budgetlægningen for 2003, og det gik altså også ud over Ferslev. - Vi sætter pris på, at der foregår kulturelle aktiviteter i de mindre byområder i kommunen. Men desværre er der ikke længere råd til at yde dem et fast årligt tilskud. I stedet foreslår vi altså, at de søger og tilskud til enkeltarrangementer eller allierer sig med et af folkeoplysningsforbundene, når de gerne vil arrangere eksempelvis et foredrag, siger Nils Bell. mons