EMNER

Intet tilskud til administration

FERSLEV: Det lokale kulturcenter på Ferslev Skole har fået afslag på en ansøgning om 35.000 kroner i kommunalt tilskud til administration. - I skole- og kulturudvalget er der stor anerkendelse af det arbejde, der bliver udført i kulturcentret i Ferslev. Men vi mener ikke, at kommunen give tilskud til administration i al almindelighed. Derimod er kulturcentret meget velkommen til at søge om tilskud til konkrete arrangementer, siger rådmand Nils Bell (V). Kulturcentret i Ferslev er den ældste af slagsen i Aalborg Kommune. Det har eksisteret i 15 år og dannet ramme om en lang række foredrag, musikaftener og andre kulturelle arrangementer. Tilslutningen til arrangementerne har som regel været så stor, at de har kunnet hvile i sig selv økonomisk. Indtil udgangen af 2002 eksisterede der otte-ni lokale kulturcentre i Aalborg Kommune med kommunalt tilskud. For Ferslevs vedkommende var tilskuddet 45.000 kroner årligt. Men de kommunale tilskud til kulturcentrene blev skåret væk i forbindelse med budgetlægningen for 2003, og det gik altså også ud over Ferslev. - Vi sætter pris på, at der foregår kulturelle aktiviteter i de mindre byområder i kommunen. Men desværre er der ikke længere råd til at yde dem et fast årligt tilskud. I stedet foreslår vi altså, at de søger og tilskud til enkeltarrangementer eller allierer sig med et af folkeoplysningsforbundene, når de gerne vil arrangere eksempelvis et foredrag, siger Nils Bell. mons
Breaking
Værtshus holdt ulovligt åbent: Ejer står til stor bøde - for anden gang
Luk