Frederikshavn

Intet tilskud til stole og maskiner

Hørby Borgerforening får ikke kommunalt tilskud til at anskaffe maskiner til at feje, rydde sne, slå græs og sprede salt ved det tidligere plejecenter i Hørby.

Borgerforeningen havde søgt distriktsudvalget om tilskud i forbindelse med, at plejecentret overgår til at være foreningshus. Parken skal passes af de nye brugere, Udvalgsformand Helle Madsen (V) oplyser at et markant flertal i udvalget var imod tilskud. Flertallet i distriktsudvalget forudser, at andre landsbyer ville stå i kø med lignende ønsker, hvis udvalget sagde ja. Distriktsudvalget afslog også en ansøgning fra efterskolen Stidsholt om tilskud til anskaffelse af 130 nye stole til 86.837,50 kr. Udvalget var betænkelig ved at yde støtte, fordi skolen modtager andet offentligt tilskud.